ICTWaarborg lanceert inkoopvoorwaarden voor ICT-bedrijven

Brancheorganisatie ICTWaarborg heeft inkoopvoorwaarden voor ICT-bedrijven geïntroduceerd. Tot nu toe moesten vooral de kleinere en middelgrote bedrijven in de ICT-sector het zonder dergelijke voorwaarden stellen.

Dat betekende voor de betrokkenen veel extra werk omdat zij hun wensen in dat geval zelf op een goede en zakelijke manier op papier moesten zien te verwoorden. Met de introductie van de set Algemene Inkoopvoorwaarden ICT heeft ICTWaarborg die last nu van hun schouders genomen.

De inkoopvoorwaarden van ICTWaarborg vormen een soort  ‘verzekering’ voor ieder bedrijf. Ze regelen de betalingscondities en de rechten en plichten als er zaken worden gedaan. Dat voorkomt problemen en geeft tegelijkertijd zekerheid.

Goede voorwaarden zijn hard nodig, aldus Sander Vale, voorzitter van ICTWaarborg. “Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel bleek dat vrijwel niemand in het mkb zijn inkoopvoorwaarden op orde heeft en dat een groot deel van hen ze zelfs helemaal niet heeft. Wij vonden dat we daar wat aan moesten doen voor onze deelnemers.”

Volgens Vale zijn inkoopvoorwaarden geen regels waar alleen grote bedrijven wat aan hebben. Het zijn juist afspraken die ook een mkb’er redelijkerwijze kan voorleggen aan zijn leveranciers om eventuele problemen te voorkomen. In dat verband noemt Vale ook de mediationregeling van ICTWaarborg. Deze houdt in dat de partijen bij een geschil veel minder geld kwijt zijn aan een oplossing, dan wanneer ze hun probleem moeten voorleggen aan een rechter.

Meer informatie: www.ictwaarborg.nl