ICT-markt daalt met 9 procent

De omzet in de Nederlandse ICT-markt is dit jaar met 9 procent gedaald. Dat zegt AME Research. In 2010 zal de omzet nauwelijks groeien, zegt onderzoeker Adriaan Meij.

AMR Research heeft de financiële prestaties van 130 ICT-ondernemingen onder de loep genomen over de jaren 2008 en 2009. In 2008 werd er nog een groei gerealiseerd van 9 procent. De daling is twee keer zo groot als de daling in het Bruto Binnenlands Product en dat betekent volgens Meij dat de ICT-sector zeer conjunctuurgevoelig is geworden. Dit in weerwil van het algehele gevoelen in de markt, dat ICT juist duurzaam in de economie is geworteld.

Meij ziet wel enkele uitzonderingen in de Nederlandse ICT-sector. Zo hebben AFAS, AccountView, Docdata, Imtech, Rood en AND een omzetgroei laten zien. Aan de andere kant noemt Meij omzetdalingen tot 30 procent geen uitzondering. Om de omzet per werknemer op het niveau van 2008 te houden moet de werkgelegenheid in de sector afnemen tot 182.041 medewerkers in voltijdbanen. Dat is een teruggang met 18.204 banen. Dat zal effect hebben in 2010, voorspelt Meij.