Digitale disruptie: grote uitdagingen én kansen voor channelpartners

Tijdens de Dell EMC Digital Transformation Conference 2017 in De Fabrique in Utrecht konden de bezoekers hun verwachtingen uitspreken over de businesskansen voor een aantal disruptieve technologieën in 2030.

De stemming verliep vanzelfsprekend via een speciaal daarvoor gemaakte app. De vraagstelling betrof Augmented Reality in automotive, de inzet van artificial intelligence, robots en de hybride cloud.

In 2030 is volgens 85 procent van de stemmers Augmented Reality-technologie in elke auto geïntegreerd. Ruim zeventig procent verwacht daarnaast in het jaar 2030 heel ander werk te zullen doen, dankzij de opkomst van robots. Ruim twintig procent geeft aan door toedoen van robotica vooral minder hard te hoeven werken.

“Die laatste uitkomst is opvallend”, zegt Jeannine Peek, Managing Director Dell EMC Nederland. “De inzet van robots is flink in opmars, maar of we in dertien jaar tijd daar minder hard door gaan werken, is nog maar de vraag. Intelligente technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. In het dagelijks leven bij consumenten, maar zeker ook in het bedrijfsleven. Ik verwacht, en met mij de meeste deelnemers aan deze peiling, dat robots er vooral voor zorgen dat de aard van ons werk fundamenteel gaat veranderen. Digitale transformatie biedt enorme kansen. Organisaties moeten deze kansen nu omarmen om ook in 2030 nog ‘in business’ te zijn.”

Ruim de helft (58 procent) van de respondenten gaf aan dat zij Artificial Intelligence (AI) in het jaar 2030 graag beter gereguleerd wil zien. Ruim een derde (35 procent) meent dat regulering van AI alleen nodig is wanneer een specifieke case daarom vraagt. Bijna tien procent is het daar geheel mee oneens en ziet de inzet van AI als de enige weg richting vooruitgang.

dell emc
Jeannine Peek

“Wat er nodig is om AI goed in te bedden in de samenleving, daar ligt een kans voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven”, vervolgt Peek. “De technologische ontwikkelingen gaan dermate snel, dat we met elkaar al doende moeten leren. Stilstand is achteruitgang in deze tijd van disruptie en emerging technology.”

Ondanks dat de cloud een fundamentele rol speelt in vrijwel alle opkomende technologieën van vandaag, is het volgens de respondenten niet zo dat alle data uiteindelijk bij cloud-leveranciers komt te staan. Verreweg het grootste deel van de stemmers (80 procent) is ervan overtuigd dat het gebruik van hybride clouds ook in 2030 nog de voorkeur geniet. Acht procent denkt dat het eigen datacenter dan nog altijd het uitgangspunt is. Slechts twaalf procent gelooft dat de investeringen in on-premises datacentertechnologie over dertien jaar zo goed als verdwenen zijn. Alle data en applicaties draaien volgens hen dan in een public cloud-model.

Later dit jaar komt Dell Technologies nog met een uitgebreid rapport in samenwerking met het Institute of the Future, waarin verwachte ontwikkelingen op het gebied van AR en AI, machine learning, cloud computing en robotics aan bod komen. Het rapport geeft ook een blik op de veranderende relatie tussen mensen en technologie en hoe dit onze levens in het jaar 2030 zal beïnvloeden.

Meer informatie: www.dell.com/nl