IBM brent aantal partnerprogramma terug

IBM brengt alle bestaande partnerprogramma's onder in het Partnerworld-programma en gaat met een nieuwe business-unit de MKB-markt agressiever dan voorheen bewerken.

IBM brengt alle bestaande partnerprogramma’s onder in het Partnerworld-programma en gaat met een nieuwe business-unit de MKB-markt agressiever dan voorheen bewerken.

Deze – en andere – initiatieven zijn vorige week gelanceerd op het jaarlijkse mondiale partnerevent van IBM, PartnerWorld 2000. Als belangrijke reden voor de herindeling geeft IBM de behoefte aan een betere structuur voor haar partnerprogramma’s aan, die speelde bij zowel IBM als haar partners. Hans Bergman, medewerker bij de businesspartner organisatie van IBM, is nauw betrokken bij de implementatie van PartnerWorld in Nederland. Volgens hem past het initiatief perfect in de internetstrategie van IBM. "We hebben een groot aantal partnerprogramma’s die tot voor kort verdeeld waren over evenzovele sites. Al die sites hebben nu dezelfde ‘look-and-feel’. Inhoudelijk verandert er vaak niet zo heel veel. Belangrijk is, dat de benadering voor de partner verandert. We kunnen hem nu pro-actief informeren over marketingcampagnes en andere activiteiten, afhankelijk van het profiel dat we van hem hebben." Met de introductie van PartnerWorld verdeelt IBM haar partnerprogramma’s in vier categorieën (‘tracks’) naar de gehanteerde productgroepen. Dit zijn Systems and Services, Software, Personal Systems Group en Solution Development. Binnen deze groepen kan een partner zelf bepalen in hoeverre hij zich wil toewijden aan IBM. In de samenwerkingsverbanden zijn drie gradaties aangebracht, te weten premier, advanced en member – het laagste niveau. De huidige IBM-partners hebben in december documentatie ontvangen over de herindeling en de implicaties hiervan. Ook heeft het bedrijf – voor zover nodig – de partners ingedeeld in de voornoemde categorieën en gradaties.