HPE: ‘Wat betekent internet of things voor partners?’

Spreken over IoT in 2016 is hetzelfde als de werking van cloud uitleggen in 2008; ook toen was het slechts een beperkte groep die het revolutionaire ervan begreep. Maar er is ook een groot verschil. Door de ervaringen met en de impact van cloud weten we dat het bij IoT heel snel kan gaan. Die kennis is in deze fase van marktontwikkeling essentieel.

Daarmee is nadrukkelijk niet gezegd dat IoT op dit moment een concept is, integendeel. Bedrijven als HPE zijn die fase al lang voorbij. Tijdens HPE’s event Reimagine 2016 in Nieuwegein werden devices, speciaal ontworpen voor IoT-toepassingen, waaronder de EL1000, gedemonstreerd. Ook zijn de doelgroepen die deze devices kunnen inzetten al bekend. Zij bevinden zich onder andere in de energy en manufacturing industry.

Data-analyse
IoT kan bedrijven via het toepassen van sensoren veel besparingsmogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld doordat de sensoren 24/7 kunnen worden uitgelezen en zo de basis vormen voor 24/7-analytics. Dit helpt de dienstverlening te verbeteren, en in dat soort situaties is het ook logisch de data dichterbij de bron te houden. Zo kun je bij een windpark bijvoorbeeld de analyse die nodig is voor het optimaliseren van het opwekken van energie lokaal doen. Hierdoor is het mogelijk heel snel te reageren. Slechts een klein deel van de beschikbare informatie wordt naar het centrale datacenter gestuurd. Of, om een ander voorbeeld te noemen, bij een fabriek waar apparatuur met sensoren in de gaten wordt gehouden. Wanneer afstelling of een andere vorm van onderhoud nodig is, kan hier snel op worden geanticipeerd. Daarbij is het niet nodig dat alle beschikbare data in de centrale data lake zijn opgenomen. Alleen de nuttige data worden naar het centrale datacenter gestuurd. Dat houdt in dat een groot deel van de data direct bij de ‘things’ wordt geanalyseerd (aan de edge) en slechts een deel van de data wordt verstuurd naar het centrale datacenter op afstand.

Mogelijkheden te over
Voor HPE-partners ligt hier een scala aan mogelijkheden. Voor een goed gebruik van IoT is er veel kennis nodig. Denk hierbij aan segmentkennis, proceskennis, applicatiekennis en kennis op het gebied van data science. Daardoor zien we op dit moment meerdere samenwerkingen ontstaan. Elke partner kan een deel van de kennis inbrengen om in een specifiek marktsegment de beste IoT-oplossingen voor klanten te bedenken en implementeren.

Hoe dat proces gaat lopen is vooralsnog koffiedik kijken en zal per sector of bedrijfstak verschillen. Maar zoals Gino d’Ippolito, Country Manager Enterprise Servers en Storage bij HPE, terecht opmerkte: “IoT is wel een heel goede reden om eens met elkaar te gaan praten. Wie het initiatief gaat nemen, is de grote vraag. Maar doe het”, zo luidt zijn advies. “Uiteraard is HPE bereid daaraan bij te dragen.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 4-2016]