HP: stekker uit WebOS, pc-divisie in etalage en acquisitie van 10,3 miljard dollar

Volkomen onverwacht maakte HP gisteravond bij gelegenheid van de herziening van haar prognoses bekend, dat het stopt met de verdere ontwikkeling van WebOS en daarop gebaseerde producten, zoals de TouchPad en WebOS smartphones. Vorig jaar april vaardigde ceo Leo Apotheker nog een oekaze uit, dat alle toekomstige HP-apparatuur op WebOS zou moeten draaien. Ook zet HP – bijna tien jaar nadat het Compaq inlijfde – de pc-divisie in de etalage. Tegelijkertijd werd bekend, dat HP het Britse enterprise-softwarebedrijf Autonomy overneemt voor een bedrag van 10,3 miljard dollar.

HP gaf aan dat de herstructurering en het opdoeken van de WebOS activieiten in fiscaal 2011 een negatief effect op de winst per aandeel zal hebben van 1,16 tot 1,23 dollar. Dat de TouchPad geen kasssucces was was wel bekend, maar het besluit om de WebOS-operatie volledig op te doeken komt wel als een donderslag bij heldere hemel.

HP’s verklaring geeft diverse partijen, zoals klanten en aandeelhouders, flink wat stof tot nadenken. In de eerste plaats de kopers van een TouchPad, die zich afvragen welke gevolgen de mogelijke verkoop of ophefing voor hen betekent. En aandeelhouders moeten hun positie overwegen in het licht van de opbrengst van de verkoop van de pc-divisie en de naar beneden bijgestelde omzet- en winstdoelstellingen voor de rest van fiscaal 2011. HP verwacht nu voor het derde kwartaal een omzet van 31,2 miljard dollar en een winst van 93 dollarcent (1,10 dollar non-GAAP) per aandeel. Wall Street ging eerder uit van een winst per aandeel van 1,09 dollar bij een omzet van 31,17 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal ligt de omzetdoelstelling tussen 32,1 en 32,5 miljard dollar en een (non-GAAP) winst per aandeel van 1,12 tot 1,16 dollar. Analisten rekenden op 1,31 dollar per aandeel op een omzet van 33,99 miljard dollar.
Voor het volledige boekjaar wordt nu een omzet tussen 127,2 tot 127,6 miljard dollar verwacht, 2 tot 3 miljard dollar lager dan de vorige prognose. De non-GAAP winst per aandeel zou moeten uitkomen op 4,82 tot 4,86 dollar, waar eerder nog sprake was van 5 dollar per aandeel. Wall Street ging uit van 5,01dollar per aandeel en een omzet van 129,1 miljard dollar. Na de bekendmaking van het nieuws kelderde de koers van HP in de nabeurs handel.

Herstructurering en acquisitie Autonomy  
HP’s besluit om de pc-divisie af te stoten en te stoppen met de TouchPad is niet zonder risico. Om te beginnen loopt HP’s imago een flinke deuk op door eerst met de nodige tamtam de TouchPad te lanceren, om die dan na relatief korte tijd weer de nek om te draaien.

In een verklaring zei HP, dat het op zoek gaat naar ‘strategische alternatieven voor de Personal Systems Group (PSG), inclusief een volledige of gedeeltelijke verkoop.’ Over het stopzetten van de ontwikkeling van WebOS smartphones zei het bedrijf ‘te blijven zoeken naar mogelijkheden om de optimalisatie van de waarde van WebOS-software te waarborgen.’ 

Men kan de koerswijziging die HP gisteravond bekend maakte op verschillende manieren bekijken: HP neemt rigoureuze maatregelen voordat de pc- en WebOS-operaties een molensteen om de nek van het bedrijf worden, of HP doet dat vanwege het feit dat het bedrijf sinds het vertrek van Mark Hurd te kampen heeft met teleurstellende resultaten en daar op Wall Street op wordt afgerekend. Analisten zetten dan ook vraagtekens bij de acquisitie van de Britse enterprise-softwaremaker Autonomy voor 10,3 miljard dollar, de grootste overname op softwaregebied die HP ooit heeft gedaan. Die ligt in lijn met de eerder door topman Apotheker uitgesproken doelstelling om meer omzet uit software en dienstverlening te halen.

Alles bij elkaar genomen ligt de conclusie voor de hand, dat HP zich opmaakt om de consumentenmarkt voor gezien te houden, dan wel dat het die bedrijfsdivisies wil isoleren van de rest van het bedrijf om zich op de winstgevender software, systems en services business te concentreren. Als HP daarin slaagt lijkt het na afloop behoorlijk veel op IBM, dat zeven jaar geleden de pc-divisie verkocht aan het Chinese Lenovo. Maar de tijden zijn inmiddels veranderd: de consumentendivisie, of die nu elders wordt ondergebracht of verkocht, moet wel de concurrentie met Apple aan.

Reacties uit de markt
De komende tijd zal HP te maken krijgen met angst, onzekerheid en twijfels in de strijd met concurrenten, die op meerdere fronten wordt uitgevochten. Aan de enterprise kant met Cisco, IBM, Dell en Oracle en aan de consumentenkant met Apple en Google’s ‘Android-legertje.’ 

Ceo Michael Dell twitterde na de bekendmaking van het nieuws vrijwel direct: ‘Concurrenten zullen naar alle waarschijnlijkheid HP nu op meerdere fronten aanvallen en een beeld proberen te schetsen van een stuurloos schip. Let op IBM en Dell, die zullen azen op klanten in de servermarkt. Cisco is op wraak belust nadat HP al een paar kwartalen lang probeert om onder haar duiven te schieten op de markt voor switches. En in de markt voor zakelijke pc’s zullen Lenovo en Dell graag een groter aandeel willen hebben in de lopende vervangingscyclus. 
Aan de consumentenkant moet de reputatieschade van HP’s koerswijziging niet worden onderschat. HP zal de relaties met retailpartners, resellers en klanten die (een) TouchPad(s) hebben ingekocht of aangeschaft tegemoet moeten komen. En aan de softwarekant zullen ontwikkelaars HP’s snelle terugtrekking uit WebOS niet bepaald in dank afnemen. Het valt te verwachten dat ze de waarde van HP’s commitment naar andere ontwikkelingen, zoals de public cloud, met de nodige argwaan zullen bejegenen.’

Bron: ZDnews