Het einde van Windows Server 2003, 8 tips om meer uit de migratie te halen

Sinds 14 juli is de tijd van waarschuwingen voorbij: Microsoft is gestopt met de ondersteuning van Windows Server 2003 en Windows Server 2003 R2. Dat is een uitdaging voor IT-managers die nog moeten migreren. Maar het is ook het uitgelezen moment voor een upgrade van de energievoorziening. Een nieuw besturingssysteem in combinatie met een solide stroomvoorziening doet wonderen voor de continuïteit. Daar liggen ook kansen voor het kanaal.

If it ain’t broken, don’t fix it is vaak een uitstekend advies, maar niet als het gaat om besturingssystemen waarvan de support verlopen is. Na 14 juli gaan Windows Server 2003-servers echt niet ineens down, maar ze staan dan wel bloot aan gevaren. En die gevaren nemen toe naarmate de tijd verstrijkt, terwijl patches achterblijven. De migratie naar een ondersteund besturingssysteem is dan ook geen keuze, maar verplichte kost voor iedere organisatie.
Maar in plaats van de migratie zien als een verplicht nummertje, kunnen organisaties het moment ook aangrijpen voor een verdere versteviging van de gehele IT-infrastructuur. Zodat het langdurige en blijvende voordelen met zich meebrengt. Daar liggen kansen voor resellers. Acht tips om meer uit een Windows Server 2003-migratie te halen.

1. Houd rekening met stroomvoorziening
Wanneer organisaties als onderdeel van de migratie nieuwe servers installeren, stijgen de eisen aan de stroomvoorziening. Zelfs wanneer een deel van de servers naar de cloud verhuist, ontkomt de netwerkinfrastructuur en bandbreedte niet aan een upgrade. En die componenten vereisen een adequate en betrouwbare stroomtoevoer. Bovendien neemt de kwetsbaarheid van data door stroomuitval bij de virtualisatie en consolidatie van workloads toe. Wanneer organisaties de factor stroomvoorziening niet meenemen in de IT-upgrade, brengen zij de continuïteit van hun business in gevaar.

Niek van Doorn is Sales Manager IT Channel Benelux bij Eaton

2. Overweeg een geïntegreerde benadering
Niemand wil werken met twintig verschillende tools en dashboards. Daar is gelukkig tegenwoordig ook geen reden meer toe. Alle lagen van de IT-applicaties zijn tegenwoordig vanuit één enkel scherm beheersbaar. Energiebeheer is onderdeel van zo’n geïntegreerde benadering. De beste energiebeheersoftware integreert zonder problemen met de toonaangevende virtualisatieomgevingen als VMware vCenter, Citrix XenCenter en Microsoft SCVMM. Met deze oplossingen is een integraal beheer mogelijk van zowel servers, opslag- en netwerkapparatuur, alsook de energievoorziening. Besluit een organisatie de IT-infrastructuur te consolideren op een dergelijk platform, dan moeten zij zich verzekeren dat hun energiebeheeroplossingen hiervoor gevalideerd zijn.

3. Erken het belang van een continuïteitsstrategie
Moderne energiebeheeroplossingen zoals Uninterruptible Power Supplies (UPS’en) en Power Distribution Units (PDU’s) integreren met virtualisatieplatforms voor monitoring- en beheerdoeleinden. Maar ze zijn ook belangrijk voor het implementeren van continuïteitspolicy’s rondom energie- en omgevingsgerelateerde gebeurtenissen. Doorgaans streven organisaties naar een zo lang mogelijke uptime van hun kritische applicaties. Zij kunnen dat realiseren door het prioriteren van applicaties en het uitschakelen van niet-kritische loads. Dat verlengt de batterijduur en die extra uptime kan het verschil maken tussen een onbeduidende hick-up of een impactrijke downtime. Alerts op energie- en omgevingsevents kunnen bovendien automatische migraties van virtuele machines naar niet-getroffen zones in gang zetten. Bovendien kunnen zij bij langdurige stroomstoringen kritische data naar een back-uplocatie kopiëren en apparaten gecontroleerd uitschakelen.

4. Maximaliseer efficiency, minimaliseer kosten
Naast integraal beheer van de stroomvoorziening zorgt een upgrade van de infrastructuur ook voor energiebesparingen. Moderne apparatuur is doorgaans energiezuiniger dan die van een paar jaar geleden, en dat geldt zeker voor een UPS. Die hebben dan ook een relatief korte terugverdienperiode. De nieuwe UPS’en zijn zeer energie-efficiënt, de bescherming van een dubbel-conversiesysteem komt nu met een efficiëntie van 98 procent. Die lagere energierekening is niet alleen op conto van de UPS, ook moderne PDU’s zijn energiezuiniger. Deze kunnen toe met minder rackkoeling en blijven tot wel 60ºC probleemloos functioneren.

5. Plan voor de toekomst, maar voorkom overinvestering
Organisaties moeten vooruitdenken over hun toekomstige behoeften, maar hoeven niet direct te investeren in apparatuur die nog niet nodig is. Modulaire UPS’en voldoen aan de behoefte van vandaag, terwijl ze later gemakkelijk uit te breiden zijn. Dat maakt een verstandige [CURS]pay-as-you-grow[/CURS]-tactiek mogelijk.

6. Controleer en optimaliseer energieconsumptie van de IT-hardware
Een UPS voor de bescherming van de energietoevoer is niet zaligmakend. Ook de distributie van de energie naar de IT-apparatuur en het intelligent beheren van het verbruik hoort bij een goede strategie. Rack-PDU’s verdelen niet alleen stroom, maar meten ook de energieconsumptie tot op stopcontactniveau. De meters in de beste PDU’s meten met een nauwkeurigheid tot wel ongeveer 1 procent. Gebruikers kunnen daarmee eenvoudig achterhalen hoe de energieverbruik in elkaar steekt en onnodige grootverbruikers snel opsporen. Accurate meting versimpelt ook load balancing en toont locaties waar reserve-energiecapaciteit aanwezig is. Verder maakt geavanceerde metering het energieverbruik tot op klant- of afdelingsniveau inzichtelijk.

7. Controleer de capaciteit van utiliteitsvoorzieningen
Het installeren van extra UPS’en om te kunnen voldoen aan toegenomen energiebehoefte is een logische stap. Maar het is ook belangrijk dat de aanwezige utiliteitsvoorzieningen het extra vermogen aan kunnen. Vraag dit bij de geringste twijfel direct bij de facility- of gebouwmanagers na en neem indien noodzakelijk maatregelen.

8. UPS’en: vervangen of niet?
Zoals al eerder gezegd zijn er veel goede redenen voor het vervangen van bestaande UPS’en als onderdeel van een infrastructurele upgrade. Als een organisatie toch besluit de bestaande exemplaren te behouden, moeten ze in ieder geval de leeftijd en de datum waarop de batterij(en) vervangen moet worden achterhalen. Behoeft de batterij binnenkort vervanging, dan is een upgrade gezien de kosten daarvoor vaak alsnog gerechtvaardigd.

Verplichte upgrades zijn vaak een zorgenpost voor organisaties. Maar in dit geval is een migratie vanaf de kwetsbare en verouderde Windows Server 2003 eerder een kans dan een bedreiging. Het biedt organisaties de kans hun infrastructuur flink te verbeteren. Speel daar als reseller op in.

Eaton Windows 2003 EoS – website en toolkit
Sommige bedrijven zullen hun IT-infrastructuur vernieuwen, gaan virtualiseren of verschuiven naar de cloud. Maar hoe geëvolueerd ze ook zijn, één factor is essentieel voor een efficiënte, productieve, continue en kosteneffectieve toekomst, en dat is powermanagement.
Dit creëert kansen voor het kanaal. Om hierbij ondersteuning te bieden, heeft Eaton een speciale website en toolkit ontwikkeld. Deze bevatten een scala aan informatie en middelen die resellers kunnen gebruiken voor een weloverwogen en overtuigend verhaal richting klanten. Bekijk de informatie op www.eaton.nl/IT/WindowsEOS.
Bovendien kunnen Eaton-partners deelnemen aan het nieuwe Eaton Explorer-programma. Bij deelname worden resellers beloond voor de verkoop van de geselecteerde campagneproducten, alsmede voor trainingen en overige activiteiten rondom de campagne. Meer informatie op www.eaton-explorer.com

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nr.3-2015]