Fujitsu: IoT-platform maakt 24-7 monitoring van patiënten mogelijk

Door digitale co-creatie met klanten en partners draagt Fujitsu direct bij aan het succes van organisaties in verschillende sectoren. Een mooi voorbeeld in de zorg betreft het IoT-project ‘Sensing Clinic’, in samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Onlangs deelde onderzoeksbureau IDC in een webcast de inzichten uit wereldwijd onderzoek naar de technologie Internet of Things (IoT) onder bedrijven. Het betrof een grootschalig onderzoek: meer dan 3.500 beslissers in business- en IT-rollen werden gevraagd naar hun perceptie van de technologie, evenals hun plannen. Een van de gestelde vragen was: “Welke leverancier ziet u opkomen als leider in de IoT-markt?” In de antwoorden van alle respondenten kwam Fujitsu naar voren als een van de top-drie system integrators.

De uitkomst is extra bijzonder omdat het pas de eerste keer is dat Fujitsu in IDC’s jaarlijkse ‘Global IoT Decision-Maker Survey’ wordt genoemd. Dit onderstreept de stappen die in 2017 en (tot nu toe) 2018 zijn gezet op het gebied van IoT. Niet alleen als bedrijf dat voor zijn klanten waarde weet te leveren met IoT-oplossingen, maar ook als bedrijf waarvan het grote publiek de IoT-expertise erkent en waarvan men ziet dat het organisaties kan helpen met hun specifieke uitdagingen.

Co-creatie leidt tot betere zorg

Tal van Fujitsu-klanten plukken de vruchten van IoT-implementaties en doen hiermee waardevolle kennis op. Een mooi voorbeeld is het project ‘Sensing Clinic’, dat Fujitsu uitvoert bij (en met) het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De inzet hier van het Fujitsu Healthware Smart Sensing-platform voor 24/7 monitoring van patiënten is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen partners. Ook daarom is de uitkomst van het IDC-platform zo waardevol: het is een bevestiging van Fujitsu’s filosofie van ‘digitale co-creatie’.

Bij digitale co-creatie staat het idee centraal dat succes binnen IoT-projecten afhangt van het ontwikkelen en implementeren van oplossingen die nauw samenhangen met wat de organisatie van de klant als geheel wil bereiken. Om dit te kunnen doen, werkt Fujitsu nauw samen met klanten en brengt het de benodigde expertise aan boord om tastbare waarde te leveren, die bijdraagt aan de businessdoelen.

24/7 monitoring van vitale waarden

Het door Fujitsu Healthcare ontwikkelde Smart Sensing-platform maakt het mogelijk om constant – vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week – vitale waarden van patiënten te bewaken. Dit is mogelijk met behulp van draadloze sensoren, zoals intelligente pleisters, meetapparatuur onder het bed (‘onder-bed-sensoren’) en bloeddrukmeters. De vitale waarden worden centraal opgeslagen, geanalyseerd en vervolgens gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards.

Zorgprofessionals die gebruikmaken van het systeem hebben door middel van het dashboard op ieder gewenst moment inzicht in de actuele gezondheidstoestand van de patiënten die zij in behandeling hebben. Zij kunnen zelf aangeven op welke wijze zij de door hen benodigde informatie gepresenteerd krijgen. Hierdoor is het mogelijk om vitale waarden van patiënten te raadplegen op bijvoorbeeld een smartphone, tablet of notebook.

Waarschuwingssysteem voor zorgprofessional

Een belangrijke functie van het Smart Sensing-platform is dat zorgprofessionals vroegtijdig een waarschuwing krijgen wanneer de situatie van een patiënt plotseling verslechtert. Op basis van vooraf aangegeven waarden stuurt het systeem de gebruikers een signaal bij onder- of overschrijding ervan.

Eén van de voordelen van deze IoT-implementatie is een betere zorgervaring voor patiënten op verpleegafdelingen

Daarnaast biedt het platform een zogeheten Early Warning Score-systeem, op basis waarvan een verpleegkundige of andere zorgprofessional vroegtijdig kan inspelen op een verslechterende gezondheidstoestand van een patiënt.

Efficiëntie en betere ervaring voor patiënt

Eén van de voordelen van deze IoT-implementatie is een betere zorgervaring voor patiënten op verpleeg- afdelingen. Zij worden minder belast, doordat zorgverleners minder (of zelfs geen) metingen aan het bed hoeven te verrichten. Ook het aantal machines en draden op de verpleegafdeling kan omlaag. Dit zorgt enerzijds voor een rustige omgeving en anderzijds voor een tijdsbesparing, door het vervangen van handmatige metingen door sensor- gebaseerde metingen (continu of periodiek).

Het Fujitsu Healthware Smart Sensingplatform kwam tot stand op basis van het Kiduku Research-programma. De afgelopen vijf jaar werkten Fujitsu Laboratories Japan, Fujitsu UK & Ireland en Fujitsu Nederland binnen dit programma nauw samen. De binnen het programma ontwikkelde technologie is gedurende 2016 en 2017 uitgebreid getest binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Japan, Ierland en Nederland. Eén van deze zogeheten Proof of Businessprojecten betreft het project ‘Sensing Clinic’, dat in het afgelopen jaar in samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is uitgevoerd.

Project opgeschaald in Nederland

De co-creatie van Fujitsu met het Slingeland Ziekenhuis heeft als doel om innovatieve Smart Sensing-technologie binnen het zorgproces te introduceren en de toegevoegde waarde voor arts en patiënt in de praktijk te toetsen. Inmiddels gaat het project de volgende fase in, waarbij het ziekenhuis het gebruik van de toepassingen opschaalt en meerdere afdelingen de technologie in het dagelijkse zorgproces integreren. Ook is er een start gemaakt met monitoring van patiënten thuis, na hun ontslag uit het ziekenhuis.

Meer weten of bent u geïnteresseerd in de toepassing van het Fujitsu Healthware Smart Sensing-platform en toepassingen voor 24/7 patiënt- monitoring? Fujitsu Nederland bespreekt dit graag met u. U kunt contact opnemen met Ron Klaas (via ron.klaas@ts.fujitsu.com) of Michel van Zandvoort (via michel. zandvoort@ts.fujitsu.com).

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het magazine ChannelConnect 4 2018]

Lees het artikel hier in PDF