Fujitsu: De traditionele kantooromgeving heeft zijn langste tijd gehad

Rob Overtoom, Head of Product Business Fujitsu Nederland

In de komende vijf tot tien jaar zal het concept van een fulltime baan in een traditionele kantooromgeving grotendeels worden afgedankt. In 2025 zullen millennials meer dan de helft van de beroepsbevolking in de Benelux vormen, en daarmee het denken over de bedrijfscultuur rondom verschillende vormen van flexibel werken en onderlinge samenwerking een compleet andere inhoud geven en data als de levensader voor de business beschouwen. Het inleidende artikel ‘Workplace 2025’ elders in deze uitgave schetst een realistisch toekomstperspectief waarop bedrijfsleven en overheidsinstanties zouden moeten inspelen, maar gebeurt dat ook?

Rob Overtoom: “Als je een aantal conclusies uit het onderzoek dat we in samenwerking met Pierre Audoin Consultants (PAC) hebben uitgevoerd onder ruim 1.275 senior beleidmakers in Europa, Oceanië en Noord-Amerika mag geloven, moet er nog heel veel veranderen voordat organisaties klaar zijn voor de ‘Werkplek 2025’. Niet alleen elders in de wereld, ook in de Benelux moeten we concluderen, dat maar liefst 92 procent van de respondenten aangeeft dat interoperabiliteit met verouderde technologie een uitdaging vormt voor productiviteit op de werkplek. En 82 procent moet toegeven dat hun huidige werkmethodes en procedures niet flexibel genoeg zijn om hun medewerkers optimaal te laten presteren, terwijl 79 procent te kampen heeft met een hoog personeelsverloop. En alsof dat nog niet genoeg is, ervaart bijna de helft van de respondenten in de Benelux cybersecurity als een rem op de ontwikkelingen.”

Nieuwe fundamenten voor de toekomst

Fujitsu
Rob Overtoom

“Het is duidelijk dat het hoog tijd is om het roer om te gooien en bedrijfspolicies en strategieën rondom werkplektechnologie af te stemmen op de toekomst”, vervolgt Overtoom. “De jonge generatie wordt een dominante factor en het is goed om te zien dat driekwart van de organisaties werken aan een betere privé-werkbalans , terwijl 65 procent bezig is om de basis te leggen voor een meer ‘agile’ en aantrekkelijke werkplekervaring. Om dat mogelijk te maken wordt er ook geïnvesteerd in sociale-enterpriseplatforms en gerobotiseerde procesautomatisering. Een kleine 40 procent van de organisaties werken aan de verbetering van kennisdeling tussen ervaren en jongere medewerkers. Dat is cruciaal, want minder dan 10 procent van de respondenten heeft een organisatiebrede benadering voor kennisdeling, en iets meer dan 10 procent heeft daar nog geen strategie voor ontwikkeld. En om de negatieve gevoelens rond cybersecurity weg te nemen wil het merendeel van de organisaties in de Benelux biometrie en gedrags- en contextuele analytics invoeren om een minder belastende en effectievere toegangscontrole te realiseren.”

De toekomst draait om data

Overtoom: “Data is het intellectueel eigendom van een organisatie, en in tegenstelling van wat je zou verwachten wordt die uit securityoverwegingen nog veel te vaak dichtgetimmerd, terwijl die juist open zou moeten zijn om de nieuwe generatie de kans te geven om innovaties te ontwikkelen. Anders omgaan met data en anders samenwerken zijn echt een must voor de komende jaren. Dat is bepaald geen eenvoudige opgave en lastig in de praktijk, maar het moet gebeuren als je relevant wilt blijven in de markt. Daar komt nog bij dat de ontwikkelingen elkaar tegenwoordig razendsnel opvolgen, voor je het weet moet je alweer iets anders. Om die reden moeten bedrijven strategische keuzes maken waar ze met hun organisatie naar toe willen. In dat licht gezien bepalen ze ook in toenemende mate zelf waar ze met hun IT naar toe willen en daar moeten wij als leverancier op inspelen. Gelukkig zijn wij daar met een wereldomspannend kennisnetwerk en innovatief producten- en dienstenaanbod uitstekend voor geëquipeerd.”

Gevestigde orde vs. startups

“Gevestigde bedrijven lopen nu tegen hun limieten aan, en de behoeften van nieuwe generatie zijn groter dan die bedrijven momenteel kunnen bieden”, vervolgt Overtoom. “Kleine, net gestarte bedrijven hebben daar geen last van, zij hebben niet de legacy die oudere bedrijven in de weg staat. Die moeten echt plannen maken voor een meer agile medewerkersbestand, met een kleinere kern van voltijds vaste medewerkers, aangevuld met freelancers en parttimers. Agile working betekent ook dat het mandaat naar de werkvloer gaat. Maar lang niet alle organisaties, zeker de corporates, durven dat aan. Bestaande structuren zijn vaak een sta-in-de-weg, maar de ervaring in het buitenland leert dat als je die doorbreekt je na een jaar echte successen zult zien. Een succesvolle workplacestrategie is cruciaal om het potentieel van je medewerkers te ontsluiten om samen te werken, silo’s af te breken, te innoveren en zakelijke waarde toe te voegen en daarmee ook het juiste talent voor de toekomst aan te trekken.”

Groei van portfolio en partnerkanaal

Fujitsu is niet alleen een goede partner als het gaat om toekomstgericht (organisatie)advies, ook in het kanaal zijn de afgelopen periode flinke stappen gemaakt binnen het portfolio. Vorig jaar was het beste ooit in de geschiedenis van Fujitsu Nederland, hetgeen bewijst dat de enkele jaren geleden ingeslagen koers de juiste is. Overtoom: “Sinds we enkele jaren geleden hebben ingezet op human centric innovatie en co-creatie solutions met partners hebben we flinke stappen gemaakt. Zo is onze productlijn Client Computing Devices flink uitgebreid en vernieuwd en hebben we ook aan de datacenterkant stappen gemaakt. Op storage gebied blijft onze ambitie nog achter bij de realiteit, we hebben onze targets wel gehaald maar die hadden wat mij betreft hoger mogen zijn. Komend jaar wil ik dan ook echt nog meer inzetten op storage. Maar daar hebben we ook nieuwe partners voor nodig die een meerwaarde kunnen leveren van databeschikbaarheid voor hun klanten. We hebben daar ontzettend goede producten en oplossingen voor, maar die zijn nog te weinig bekend in de markt. Daar moeten we samen verandering in brengen.”

‘Anders omgaan met data en anders samenwerken zijn echt een must voor de komende jaren’

“Ook ons partnerkanaal is afgelopen jaar gegroeid, we hebben weer een paar belangrijke stappen gezet, maar het kan altijd beter. Dus wil ik ook hier dit jaar weer verder aan bouwen. Dat is ook een persoonlijke ambitie van me, want je hebt nu eenmaal channelpartners nodig om te kunnen groeien. De onderlinge samenwerking wordt daarbij steeds beter, het is inmiddels een automatisme om bij projecten te kijken welke partners daar het best bij passen.”

Focus en specialisatie

Fujitsu“In de markt van vandaag heb je te maken met complexe uitdagingen, in combinatie met diverse en snel op elkaar volgende veranderingen,” legt Overtoom uit. “Die kun je als individuele channelpartner niet meer allemaal behappen en moet je keuzes maken en een specialisatie ontwikkelen. Binnen een partner-ecosysteem als ons co-creatieprogramma kunnen die specialismen samen voor de gewenste oplossing zorgen. Wij spelen daarin een intermediaire rol, bijvoorbeeld op het gebied van onze recent gestarte security practise, waar we kunnen profiteren van onze ervaring in IT-dienstverlening in bijvoorbeeld de bankwereld of de gezondheidszorg.”

“Mijn persoonlijke ambitie is om met het nieuwe go-to-marketmodel voor onze producten, dat we per april hebben ingevoerd, nóg dichter op onze partners aan te gaan zitten en het vertrouwen dat in de afgelopen jaren soms een deukje heeft opgelopen, terug te winnen door het leveren van een oplossing van hard- en software met meerwaarde. We hebben specialisten aangetrokken voor storage, security, sales en support en staan onze partner- en klantenbase ten dienste met een gemotiveerd team. We kunnen klanten helpen via meerdere ‘aanvliegroutes’, ofwel gericht op een specifieke problematiek, dan wel in generieke zin als IT-totaaldienstverlener. We willen samen met onze partners en klanten het verschil maken en relevantie naar de markt bieden door samenwerking voor de lange termijn.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 5-2018]

Lees het artikel hier in PDF