Fujitsu: Circulair is meestal niet goedkoper dan de ‘vuile’ equivalent

Arie Kraan, Solution Consultant bij Fujitsu

Circulair, een woord dat hot is. Maar wat betekent het voor een bedrijf, voor een leverancier en voor een afnemer? Volgens Arie Kraan, Solution Consultant bij Fujitsu, moet het proces dat reeds in gang is gezet verder versneld worden.

 

 

Arie Kraan zit ontspannen tegen- over mij en neemt een slok van zijn koffie. Kijkend naar zijn koekje lijkt hij ineens een goede opening van het gesprek te hebben. “Het woord ‘circulair’ wordt door heel veel mensen in de mond genomen, maar heb jij bijvoorbeeld wel eens een circulaire boterham gegeten?” Hij kijkt mij lachend aan en vervolgt: “Toch verdienen veel bedrijven hun boterham met het woord circulair. Vaak wordt gedacht dat zuinig omgaan met materiaal of het recyclen circulair gebruik is, maar ondanks de mooie wil is dat helaas niet gelijk aan elkaar.”

Onderzoek

Vorig jaar is er een onderzoek door een Nederlandse Universiteit gestart om van 4.800 bedrijven te weten te komen wat circulair voor hen betekent. Negenhonderd bedrijven vulden de enquête in en daaruit konden honderd praktische voorbeelden gedestilleerd worden van circulaire activiteiten die toepasbaar zijn voor anderen. Dat lijkt erg weinig qua response en qua ideeën. De geselecteerde ideeën moeten aanspreken, duidelijk en begrijpelijk voor anderen zijn.

Kringloop

Kraan beaamt dat. “Circulair produceren gaat om en over het sluiten van de kringloop. Waar eerder sprake was van ‘cradle to grave’, is circulair verder reikend en gaat het om de zorg van ‘cradle to cradle’. Een circulaire manier van produceren vraagt een andere manier van ondernemen. Alle deelnemers in de cirkel van het geproduceerde dienen elkaar te kennen en het vraagt openheid naar elkaar toe. Dat is nieuw voor veel bestaande bedrijven en ook financiers, maar past wel bij hoe jongeren vandaag willen ondernemen.”

‘Binnen diverse takken van industrie zijn voorbeelden genoeg aan te wijzen die succesvol zijn’

Een kringloop, waar een product onderdeel van uitmaakt, bestaat uit meer dan één deelnemer en bedrijf. Je zult dus met anderen uit de kringloop afspraken moeten maken rond het gebruik en de verdiensten aan het product in elke stap dat het product maakt. “Wat niet vergeten dient te worden is dat circulair effect heeft op de prijs van het product”, weet Kraan. “En daardoor wordt het nog belangrijker. De afnemer of gebruiker van het product zal als eerste op ‘het circulair zijn’ van een product dienen te letten en daarna op de prijs, niet andersom. Het zal hem of haar duidelijk voor ogen moeten staan dat een circulair artikel meestal niet goedkoper zal zijn dan de ‘vuile’ equivalent in aanschaf. Trek daarin maar eens de vergelijking met biologisch voedsel; iedereen snapt dat die producten iets duurder zijn door de wijze van produceren.”

Situatie

In de laatste jaren zijn we ons bewust geworden dat de keuzes die wij maken invloed hebben op onze leefomgeving. Het besef is gegroeid dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de komende generaties. Dat besef zal onze keuzes gaan veranderen. “Maar wat is de situatie vandaag”, zo vraagt Kraan mij, om vervolgens zelf direct het antwoord te geven. “De consument of afnemer van bijvoorbeeld een laptop wordt door de leverancier en de verkopende partij te weinig geïnformeerd en gestimuleerd om – indien beschikbaar – een duurzamer of circulair product te kiezen. Zoals heel veel producten is een laptop een prijsartikel en bepaalt de prijs voor een groot deel de aankoop.”

Verandering

We zien echter op andere vlakken steeds meer lokale initiatieven ontstaan die met duurzame oplossingen te maken hebben, zoals een postcoderoos en autodelen. Deze beweging beïnvloedt langzaam maar zeker de maatschappij. De beweging van de afnemers en consumenten richting de producenten om duurzaam en circulair te produceren is echter nog heel zwak, constateert Kraan. “Om voortgang te maken en de verandering te versnellen is mijn oproep naar iedereen in de keten om van elk product te bepalen welke bijdrage er geleverd kan worden aan circulair en op welke wijze dat naar buiten gebracht zal worden; een goede marketing dus. Het zal effect hebben op de prijs van het product maar er is een boodschap bij die in het belang van iedereen is: Onze toekomst op deze aarde, goede arbeidsomstandigheden en eerlijke beloning. Binnen diverse takken van industrie zijn voorbeelden genoeg aan te wijzen die succesvol zijn.”

Oproep

Kraan zwijgt even, neemt een slok van zijn tweede koffie, en vervolgt dan: “Mijn oproep geldt dus ook voor producenten over de volle breedte van de industrie: Zoek leveranciers die vóór je in de keten zitten en die de stap naar circulair willen maken. Bij de ICT-hardwareproducenten zijn voorbeelden van stappen te noemen: recyclen van hun producten na gebruik en het gebruik van minder schadelijke grondstoffen bij de productie van hardware. Waar ook nog veel meer aandacht voor mag komen is hoe energie-efficiënt de hardware is en of er slimme oplossingen te maken zijn waar de hardware een schakel in is. ”Kan Arie Kraan daar een voorbeeld van geven? Hij knikt: “Dat de warmte die hardware produceert, gebruikt wordt om een wijk te verwarmen. Daar zijn al voorbeelden van. Door de juiste hardware te kiezen en deze bijvoorbeeld met de juiste techniek onder te dompelen in vloeistof kan veel energie bespaard worden en is het typische datacenterlawaai verleden tijd. Een hogere aanschaf leidt tot minder energieverbruik, minder warmte uitstoot en meer comfort. Wie pakt de handschoen echt op? Aan het eind van het gesprek wil Arie Kraan nog een belangrijke boodschap aan de lezers van ChannelConnect meegeven. Kraan: “Wordt er in de vraagstelling naar een ICT-oplossing voldoende ruimte gegeven om een circulaire oplossing te realiseren? Welke rol speelt u daarin en op welke wijze wordt zichtbaar gemaakt wat uw bijdrage in de cirkel is? Circulair ondernemen, produceren en gebruiken draait om samenwerking en initiatief.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 1-2018]

Lees het artikel hier in PDF