65% van fabrikanten wil spoedig investeren in 5G

Twee derde van de fabrikanten (65%) wereldwijd wil binnen twee jaar investeren in 5G. Dit aantal is exact gelijk in Nederland en ligt iets hoger dan in naburige landen België (63%) en Duitsland (49%).

Dit blijkt uit recent onderzoek van het Capgemini Research Institute. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten verwacht zelfs dat 5G een belangrijke rol speelt voor hun digitale transformatie.

Digitale transformatie

Het onderzoeksrapport 5G in Industrial Operations: How Telcos and Industrial companies stand to benefit meldt dat drie kwart van alle respondenten 5G beschouwt als één van de grootste aanjagers van hun digitale transformatie. Alleen Cloud Computing is beoordeeld als kansrijker.

Opvallend is dat Nederlandse fabrikanten anders kijken naar deze platforms en technologieën. Meer dan de helft ziet een grote rol weggelegd voor 5G in hun digitale transformatie. Echter, andere technologieën zoals AI/Machine Learning (71%), Advanced Automation, zoals drones en AGVs (66%) en Mobility & Augmented Operator, zoals AR/VR en besturing op afstand (66%) worden aanzienlijk vaker genoemd.

Vertrouwen bij fabrikanten

Er is een groot vertrouwen in het potentieel van 5G; bijna twee derde van de Nederlandse fabrikanten is van plan om 5G binnen 2 jaar te implementeren. Daarnaast is zelfs 20% van plan de implementatie binnen 1 jaar te realiseren. Dit is hoger dan in buurland België (13%) maar bijvoorbeeld lager dan in Frankrijk (30%).