EGALiT over low code als trend, boeien en binden

Medio februari sprak ChannelConnect met Dylan Pricken en Markus Travaille van EGALiT. Het Amersfoortse bedrijf doet sinds 2013 Mendix projecten en beheer. Vorig jaar heeft het besloten de dienstverlening uit te breiden met consultancy.

Op het eerste gezicht lijkt EGALiT een geringe match te hebben met de doelgroep van ChannelConnect. Die indruk is onjuist. Het interview ging namelijk over een markt voor IT-oplossingen die sterk in ontwikkeling is, en dat is iets waar het kanaal dagelijks mee te maken heeft.

Over Mendix

Met EGALiT spreken, zonder daarbij Mendix te noemen, is weinig zinvol. Het bedrijf is er immers in gespecialiseerd. Mendix kan als volgt worden beschreven: het is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat vanaf 2005 het gelijknamige low-code softwareplatform heeft ontwikkeld. Vorig jaar heeft Siemens het bedrijf overgenomen. Siemens heeft Mendix nodig voor AI, IoT en industriële automatisering.

EGALiT merkt de groei

De belangstelling voor low-code en Mendix groeit. EGALiT merkt dat dagelijks. Dat is ook een reden waarom men wil groeien. De doelstelling is het personeelsbestand te verdubbelen. Waar die vraag vandaan komt, legt Travaille uit: “Er zijn in ieder geval twee trends die dit veroorzaken. De eerste is dat het strikte onderscheid tussen maatwerk en standaard software onder druk staat. De kloof verkleint omdat er andere eisen worden gesteld. De business bepaalt tegenwoordig meer dan vroeger wat die eisen zijn en dat heeft gevolgen voor de manier waarop software wordt ontwikkeld en onderhouden.”

De tweede trend die hij noemt is dat er minder grote bedrijven zijn die alles in eigen hand houden. Kleinere bedrijven zijn de norm, net als het werken met meerdere externe partijen. Dat heeft ook consequenties voor de eisen die aan software worden gesteld en de verandersnelheid. Low-code is een beproefde manier om die uitdagingen het hoofd te bieden.

EGALiT ziet de totale employee journey steeds belangrijker worden

Om op de groei te kunnen inspelen heeft EGALiT vorig jaar besloten de dienstverlening uit te breiden met consultancy en detachering. Travaille: “Dat hebben we al die jaren nadrukkelijk niet gedaan, want het is iets heel anders dan projecten en beheer. We hebben Dylan gevraagd deze uitbreiding op zich te nemen.”

Mendix World belangrijk voor EGALiT

Markus Traville en Dylan Pricken

Pricken geeft aan wat dat concreet betekent: “Om ervoor te zorgen dat we met succes de nieuwe dienstverlening kunnen toevoegen aan het portfolio, moeten we het contact met de markt intensiveren.” Dat verklaart bijvoorbeeld waarom het bedrijf dit jaar platinum sponsor van Mendix World is. Die tweedaagse conferentie wordt op 16 en 17 april in Ahoy Rotterdam gehouden en daar komen ongeveer 3500 bezoekers. Pricken: “Dat zijn deels bestaande of potentiële Mendix-klanten, maar er komen ook veel developers bij die we graag willen leren kennen. Het is voor ons dus om twee redenen een belangrijk event.”

Hij geeft ook aan dat de kracht van Mendix World is dat het voor elke bezoeker duidelijk wordt dat het een stabiel platform is met een actieve community en waarom het al jaren bovenin de Magic Quadrant van Gartner staat. “Zoiets spreekt tegenwoordig niet alleen maar de ontwikkelaars aan. Klanten en de andere IT-dienstverleners letten daar ook steeds meer op.”

Digitalisering en datakwaliteit

De EGALiT Mendix-klanten zijn in de regel mkb+ en enterprises. Wat deze groepen gemeen hebben is dat business agility, ook wel de wendbaarheid van de organisatie genoemd, en datakwaliteit er hoog op de agenda staat. Dat heeft impact op de eigen IT-omgeving. Travaille: “Die ervaren deze focus en druk van de business als een extra last. Met traditionele coding lukt het steeds minder om aan de eisen te voldoen. EGALiT wordt benaderd met het verzoek in dit soort situaties met een constructieve oplossing te komen en voor ons is dat dit low-codeplatform wat ons betreft de beste invulling geeft aan de business en IT-allignment.”

Travaille legt uit wat dat concreet betekent. “Het maakt uit waarvoor we worden gevraagd. Als het gaat om project en beheer, gaan we gedurende een langere periode de klant ontzorgen.

EGALiT merkt dagelijks dat de belangstelling voor low-code en Mendix groeit

Als de klant vraag om consultancy, doen we dat met als uiteindelijk doel dat de klant het uiteindelijk ook zonder ons moet kunnen. We zijn dan de organisatie waar ze op kunnen terugvallen als een ontwikkelingsteam tijdelijk moet opschalen. Als er een nieuw team moet worden gevormd ondersteunen we de klant bij het identificeren en verwerven van de vereiste skills in zijn team van ontwikkelaars en analisten. Zonder de gevraagde skills is er immers geen kennisborging aan de klantzijde mogelijk.”

Er moet een klik zijn

De rol die EGALiT vervult is daarmee anders dan in de markt gebruikelijk is. Travaille: “Als je met kleine teams succesvol wil zijn, moet er een goede match zijn. Dat is voor ons key. Daarom krijgt een consultant bij ons de gelegenheid zelf op gesprek te gaan bij een potentiële opdrachtgever. Pas als ze allebei vinden dat er een klik is, gaan we door. Zo komen we tot de beste resultaten en de hoogste tevredenheid.” Dat deze benadering ook commercieel tot de goede resultaten leidt, spreekt voor zich.

Oproep

Travaille is gevraagd waarom bedrijven specifiek voor EGALiT kiezen. “Bedrijven willen dat de productiviteit omhoog gaat en dat de beheerskosten omlaag gaan. Ze kijken daarbij kritisch naar de IT. Ze willen dat die positief bijdraagt aan de wendbaarheid van de business. Dat is precies wat EGALiT mogelijk maakt en daarom kloppen bedrijven bij ons aan.”

Aan dat antwoord koppelt bij direct een oproep: “Ondernemers die dit herkennen, roepen we met dit artikel op aan EGALiT te denken en nodigen we graag uit voor een kennismakingsgesprek. Dat zelfde geldt ook expliciet voor IT-bedrijven die klanten hebben die aan dat profiel voldoen; ook hen willen we leren kennen. Bedrijven die de IT-ontwikkeling zelf wil oppakken, maar daar hulp bij nodig hebben, willen we ook verder helpen. Daarvoor is EGALiT Consultants opgericht, waar Dylan meer over vertelt.”

Mendix World is belangrijk voor ons, omdat we het contact met de markt moeten intensiveren

Boeien en binden

Pricken merkt nog op dat de groeiambitie van EGALiT betekent dat er meer personeel nodig is. “De arbeidsmarkt is zoals die is en de totale ‘employee journey’ wordt steeds belangrijker. Hier geeft EGALiT op een ondernemende wijze invulling aan. Veel ruimte voor eigen invulling en initiatieven. Wij leiden de mensen zelf op en staan open voor nieuwe mediors en seniors. We kijken ook nadrukkelijk naar zij-instromers.” Pricken ziet deze met name uit de IT-sector zelf komen. “Medewerkers van IT-dienstverleners die vanuit het Mendix platform willen bijdragen aan AI, M2M, RPA en IoT-omgevingen en de meerwaarde van low-code inzien, nodig ik van harte uit contact met ons op te nemen. We ontvangen ze graag voor een kennismakingsgesprek waarin we uitgebreid zullen stilstaan bij wat we verstaan onder boeien en binden. Dat is de rode draad voor alles wat we doen, voor zowel de klanten als de eigen organisatie.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 2]

Lees het artikel hier in PDF