Nederland wil samenwerking met Duitse IoT- en Big Data-bedrijven stimuleren

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert 26 tot 28 maart een economische missie naar de Duitse steden Dresden en Berlijn. Doel is de Duitse markt te verkennen en nieuwe partners te vinden, met name op het vlak van IoT en Big Data. Met de missie hoopt het ministerie meer Nederlandse en Duitse ICT-partijen aan elkaar te koppelen.

Dat er op de Duitse markt volop kansen zijn blijkt uit het recente rapport Export opportunities of the Dutch ICT sector to Germany dat werd opgesteld door KPMG. Daarin wordt specifiek gewezen op de kansen die Nederlandse bedrijven hebben die actief zijn op het vlak van Big Data en Internet of Things (IoT).

De missie is er op gericht om de Duitse ICT-markt te verkennen en Nederlandse organisaties te vinden met Duitse organisaties om daarmee nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

De missie is onderdeel van het economische programma ICT van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Berlijn, ter voorbereiding op de Hannover Messe 2018. Deelname aan de missie staat open voor Nederlandse bedrijven, regio’s en onderzoeks- en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn in de Duitse markt.

Het missieprogramma is bedoeld voor organisaties die actief zijn op het terrein van Internet of Things en Big Data. Er wordt met name gekeken naar kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de volgende Duitse sectoren: smart industry, maakindustrie, automotive, gezondheidszorg, infrastructuur en land- en tuinbouw.