VideoGuard: Zo hoort langetermijnsamenwerking te zijn

STRUKTON SYSTEMS OVER VIDEOGUARD

VideoGuard, de value add distributeur van securityoplossingen uit Waalwijk, investeert veel in relatiebeheer en kennisoverdracht. Die claim is meerdere keren bevestigd tijdens een gesprek met Mathijs Trum, sales manager bij Strukton Systems. Hij legde uit wat dit onderdeel van Strukton doet en waarom het graag samenwerkt met VideoGuard.

 

Strukton telt in Nederland ruim 4.500 medewerkers verdeeld over verschillende werkmaatschappijen. Strukton Rail is één van die werkmaatschappijen en Strukton Systems is daar weer onderdeel van. Strukton Rail focust, zoals de naam al doet vermoeden, op spoorsystemen, waaronder bovenleidingen, beveiligingssystemen en informatie systemen. De medewerkers van Strukton Systems richten zich onder andere op installaties en technische systemen in de stationsomgeving. Trum: “Wij spreken over de stationsmiddelen. Daarbij moet je denken aan liften, omroepinstallaties, reisinformatiesystemen en allerlei monitoringsystemen rondom de infrastructuur. Dan is er ook nog de techniek in spoorbruggen en tunnels. Voor dit alles doen wij onderhoud, beheer en projecten.” Strukton Rail is het grootste onderhoudsbedrijf voor de railomgeving in Europa. Buiten Europa is het actief op onder andere de Amerikaanse en Australische markt.

Cameratoezicht

Strukton Systems heeft recent meerjarige overeenkomsten gesloten met zowel ProRail als NS. Zodoende mag het bedrijf het beheer en onderhoud van de circa 6.000 camera’s, die zich in de stationshallen en perrons bevinden, uitvoeren. “Het primaire doel van de camera’s is het vergroten van de veiligheid voor reizigers en personeel”, legt Trum uit. “Sinds een aantal jaar kennen we in Nederland ook cameratoezicht op de OV-poortjes. Dat is een gescheiden systeem met een ander doel. Het is niet alleen om zwartrijders te kunnen signaleren. De poorten moeten ook permanent gecontroleerd worden zodat deze bij calamiteiten geopend, of juist gesloten, kunnen worden.” Het aantal camera’s in de stationsomgevingen zal volgens Trum toenemen. “Stations in met name de Randstad worden geconfronteerd met toenemende drukte. Daarnaast moeten ze meer antiterrorismemaatregelen treff en. De vraag naar toezicht neemt toe en dat vertaalt zich in beter cameratoezicht door meer en betere camera’s.

‘Ze nemen relatiebeheer heel serieus en weten dat persoonlijk contact onmisbaar is’

Ambitie

Op dat laatste punt zoomt hij verder in. “De camera- en videotechniek is de afgelopen jaren fors veranderd. We zijn van analoog overgestapt naar digitaal, maar daar blijft het niet bij. Op dit moment is er veel aandacht voor het encrypten van beelden en bestanden, zowel tijdens productie en transport als bij de opslag.” Die ontwikkelingen leiden tot hogere eisen van de klanten aan de techniek en de partijen waarmee ze daarvoor zaken doen. Daarom verandert Strukton ook. Dit doet het bedrijf om in de toekomst in staat te zijn de juiste oplossingen te blijven bieden Maar er is nog een reden. Trum: “Wij hebben de ambitie in ons vakgebied zichtbaar voorop te blijven lopen. Alleen zo kunnen we de klant van de best mogelijke systemen en oplossingen voorzien.”

Gebundelde kennis

Om die ambitie te realiseren, investeert Strukton veel in kennis. Daarvoor werkt het nauw samen met VideoGuard. “VideoGuard heeft diepgaande kennis om de camera- en videosystemen en het onderliggende platform Genetec echt te kunnen doorgronden. Wij weten heel veel van stations en de specifi eke issues die daar spelen,” zegt Trum. “Die gebundelde kennis is veel waard. Het heeft ons geholpen de meerjarencontracten met ProRail en NS te winnen. Wij zijn hierin totaalaanbieder voor onze klant. VideoGuard is daarbij de onmisbare schakel waarmee we goed samenwerken en die het ons mogelijk maakt de prestatiecontracten na te komen.”

Mathijs Strum en Harry Schilders

Samenwerking

Trum kan tal van voorbeelden geven om die samenwerking te illustreren. “Om te beginnen weten ze echt heel veel van de producten die ze leveren. Die kennis delen ze met ons. Daar investeren ze opvallend veel tijd in. De kennis van VideoGuard hebben wij nodig om de klant – die steeds vaker ook meer stappen vooruit denkt – correct te kunnen adviseren. Klantvragen die wij zelf niet kunnen beantwoorden spelen we door. De ervaring leert dat VideoGuard snel en grondig reageert. Waar nodig gaan ze ook mee naar onze klanten. De gebundelde kennis laat altijd een goede indruk achter.” “Wat me ook opvalt is dat de samenwerking niet beperkt blijft tot een paar personen bij VideoGuard en Strukton Systems. Op elk niveau is er veel contact. Dat de omvang van de twee bedrijven zo verschillend is, speelt daarbij totaal geen rol. Dat wij vestigingen verspreid over het land hebben maakt evenmin iets voor ze uit. Ik hoor regelmatig van de collega’s in het land dat VideoGuard ook die locaties bezoekt. Ze nemen relatiebeheer heel serieus en weten dat, naast telefoneren en mailen, persoonlijk contact onmisbaar is. Door zo te investeren in klantrelaties en samenwerking geeft VideoGuard aan dat het gaat voor gedegen langere-termijnsamenwerking. Dat spreekt ons enorm aan, omdat op de markt waar wij opereren meerjarencontracten de norm zijn.

Toekomst

Trum is aan het eind van het gesprek gevraagd wat de toekomst zal brengen. “Als Strukton Systems zien we dat de stationsomgeving een zeer belangrijk speerpunt wordt als begin- en eindpunt van het steeds drukker bezette OV. Ik verwacht dat data, die nu onder andere via de toezichtmiddelen wordt vergaard, beter gebruikt kan worden. Crowd-management is een toepassing waar ik zelf hoge verwachtingen van heb. Beeldanalyse is een zeer waardevolle en veelzijdige informatiebron die gebruikt kan worden voor verbetering van doorstroming op de stations, maar zelfs voor dienstregelingoptimalisatie en andere verbeteringen die leiden tot tevredenheid van de treinreizigers.” Ook hier laat hij merken dat zakendoen met VideoGuard meerwaarde biedt. “Als ik Harry Schilders, de key account manager van VideoGuard, aangeef te willen sparren over het crowd-management krijg ik als reactie ‘Ja leuk, dat gaan we doen’ en we maken direct een afspraak. Die houding is goud waard, zo horen kennisdeling en samenwerking.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 6]

Lees het artikel hier in PDF