Tech Data biedt channelpartners toegang tot het onderwijs

Het concept Klaslokaal-as-a-Service

Tech Data organiseerde in april het evenement ‘Het klaslokaal van de toekomst’. De distributeur lichtte het op de educatieve marktgerichte model ‘Klaslokaal-as-a-Service toe’ en Microsoft en Google presenteerden hun proposities voor deze markt.

 

 

Op alle gebieden liggen er kansen voor channelpartners die zich richten op de educatieve markt, bleek tijdens het evenement. Zij immers kunnen scholen helpen de juiste oplossingen te kiezen, te implementeren en te beheren. Onderwijs kan niet zonder technologie. IT wordt door de sector gezien als de belangrijkste factor voor het realiseren van verbeteringen van de leerervaring en schoolresultaten van leerlingen.

Het klaslokaal van de toekomst krijgt vorm door de inzet van tablets, Chromebooks en laptops – naast cloudgebaseerde administratiesystemen die zullen zorgen voor hogere efficiëntie en kostenbesparingen. Voor een succesvolle inzet van die middelen is echter nodig dat zowel leraren als leerlingen er daadwerkelijk optimaal mee kunnen werken – en een en ander gefinancierd kan worden. Om die reden schetste Tech Data niet alleen de kansen voor digitale middelen in het klaslokaal, maar kwamen ook de uitdagingen aan de orde. Zijn leraren digitaal vaardig genoeg om de systemen te gebruiken? Hoe financier je de apparatuur in een omgeving die zeer kostenbewust met middelen moet omgaan?

Paradox

Trendwatcher Richard van Hooijdonk opende de bijeenkomst met een blik op de toekomst. “Een leven lang leren is noodzakelijk. Niet alleen omdat we steeds ouder worden, maar ook omdat verandering een constante is.” Van Hooijdonk legde de paradox uit waar het onderwijs voor staat: “We weten dat er nieuwe banen komen in de nabije toekomst, maar we kennen ze nog niet.

Toch moeten we leerlingen voorbereiden op deze innovatieve ontwikkelingen.” De trendwatcher concludeerde echter ook dat het onderwijs in de afgelopen decennia nauwelijks veranderde. Het klassikale systeem leidt nog steeds generalisten op, geen specialisten, en juist dat is nodig. “We moeten van onderwijzen naar experimenteren, en leerlingen al doende laten leren. Dat vereist een andere mindset.”

Uiteraard zorgde Tech Data ook voor een reactie uit de onderwijssector zelf en interviewde twee directieleden die dagelijks met leraren en leerlingen werken. Ton Lenting, lid van het college van bestuur van een scholenvereniging in het Land van Heusden en Altena (een streek in het noorden van NoordBrabant), ziet ICT als integraal onderdeel van het onderwijsaanbod. “Dus niet meer puur als middel, maar als doel op zichzelf.” De scholen in zijn organisatie zijn al helemaal overgegaan naar de cloud en gebruiken een Googleomgeving. Lenting onderkent het feit dat leraren digitaal vaardig moeten zijn. “Elke docent moet jaarlijks een verbeterpunt laten zien op het gebied van ICT en daaraan werken. In 2022 moet elke leerkracht voldoende ICT-vaardig zijn om een les met moderne technologie te kunnen geven.”

Daarnaast willen de scholen inzetten op het ontwikkelen van mediawijsheid bij zowel leerkrachten als leerlingen, legt Lenting uit. “Daarbij speelt ook cybersecurity een rol.” Rector Gijsbert van der Beek van het Altena College in Sleeuwijk verdubbelde onlangs het aantal lesuren in het vak informatica.

“Leerlingen worden vaardig gemaakt met het Office-pakket en krijgen informatie over het omgaan met sociale media.” Daarnaast worden de beginselen van het programmeren gedoceerd, “omdat we denken dat dit leerlingen helpt gestructureerd te leren denken”.

Gepersonaliseerd onderwijs

Ook twee leveranciers die spraken tijdens het evenement, adresseerden uitdagingen die Van Hooijdonk signaleerde. Zo herkende Dirk van Oudvorst, Classroom Experience Team Lead van Microsoft, dat de leraar tegenwoordig minder ‘frontaal’ voor de groep les zou moeten geven en meer als coach fungeren, “maar dit, zonder dat het sociaal-emotionele karakter van lesgeven verloren gaat. Leerlingen willen immers wel gepersonaliseerd leren – dus afgestemd op hun kwaliteiten en behoeften – maar niet geautomatiseerd.” Er moet, kortom, een essentiële rol blijven voor de docent.

Moderne technologie kan en moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. “Gebruik bijvoorbeeld virtual/mixed reality in Minecraft: scholieren zijn gewend aan gaming, dus zet vooral ook gamification in de educatieve setting in.” Ook weet Van Oudvorst dat met data en kunstmatige intelligentie (AI) leerlinguitval voorspeld en teruggedrongen kan worden. “Daarnaast is de inzet van Office365 ideaal in de klas voor samenwerken, huiswerk en meer gepersonaliseerd onderwijs.”

Grainne Rietveld, Regiomanager NoordEuropa van Google for Education, onderschreef juist dat aspect in haar bijdrage. “Onze educatieve omgevingen, G Suite for education en Google Classroom, maken juist die collaboratie mogelijk. Het zijn pakketten voor het onderwijs, die heel eenvoudig te beheren zijn voor de organisaties.” Eenvoudig gesteld levert Google hiermee een online klaslokaal. “Leerlingen doen er hun huiswerk, werken samen en hebben interactie met de docent.”

Innovatie en budget

De onderwijswereld heeft te maken met beperkte budgetten, terwijl de adaptatie van moderne ICT-middelen juist investeringen vergt. “In de praktijk zijn scholen gewend kosten en inkomsten terug te rekenen in ratio’s per leerling”, legt Wesley Heil van Tech Data uit. “Tech Data speelt daarop in met het concept Klaslokaal-as-a-Service.

Dit maakt de kosten voor ICT beheersbaar. De organisaties betalen naar gebruik en de investering kan worden teruggerekend per leerling.” Hij legt de link met een dienst als Netflix. “Streaming per maand is het nieuwe format, klanten betalen naar gebruik per user. Zo kan het in de klas ook.”

Educatieve technologie ‘as a service’ aanbieden, dat kunnen de partners van Tech Data aan hun educatieve klanten, terwijl Tech Data, met een breed portfolio van producten en oplossingen van diverse merken, de financiële en logistieke afwikkeling voor zijn rekening neemt. Op die manier geeft de distributeur invulling aan de verticale, sectorgerichte aanpak die het mogelijk maakt specifieke diensten gericht aan een sector aan te bieden.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 3]

Lees het artikel hier in PDF