Marc van Ierland, Country Manager bij Avnet Benelux: ‘Visie op 2016’

Voor 2016 voorspelt value added distributeur de op de volgende pagina genoemde technologische trends.

 

 

IT-Channel profiteert van mobiliteitstrend

Het aantal mobiele interacties tussen bedrijven en hun klanten zal in toenemende mate via mobiele apps plaatsvinden. Deze mobility-trend zet zich versterkt door. Apps downloaden is voor klanten inmiddels dagelijkse kost geworden. Partners gaan steeds meer gebruik maken van apps om te communiceren en informatie te ontvangen en op te vragen. In 2016 biedt dit nieuwe kansen voor het IT-channel. Value-added distributeurs kunnen op dit vlak helpen door hun expertise op het gebied van infrastructuur en security solutions beschikbaar te stellen. Daar komt nog bij dat twee van de belangrijkste trends in de technologiewereld naar elkaar toe groeien: IoT en mobility. Deze hebben een sterke onderlinge wisselwerking, die zich volgend jaar nog duidelijker zal manifesteren. Mobile groeit, net als sociale media, uit tot één van de belangrijkste toepassingen in het IoT-ecosysteem.

Security: drijvende kracht achter de transitie naar ‘the 3rd platform’

‘The 3rd platform’, ontstaan door de opkomst van mobile IT-toepassingen, social media, cloudcomputing en data analytics, heeft geleid tot een versnelde groei in business management en IT-infrastructuren over de hele wereld. Hoewel deze ontwikkeling enorme kansen biedt, zorgt deze er ook voor dat de doorloopsnelheid van kritische processen, informatie en shared data aanzienlijk omhoog gaat, met grote veiligheidsrisico’s als gevolg. In 2016 zullen we nieuwe ontwikkelingen op het vlak van security en netwerkoplossingen als integraal onderdeel van het datacenter blijven zien. 

 

Om in te spelen op deze transitie naar het ‘derde platform’ zullen value added distributeurs een bredere securitystrategie moeten implementeren om het channel te faciliteren. Dit kan door kennis en services op het gebied van security en netwerken ter beschikking te stellen en zo security centraal te stellen in al hun oplossingen.

 

Ontwikkelingen in ‘big data’ en analytics voor ‘the 3rd platform’
Eén van de trends in 2016 is het onderlinge verband tussen de technologieën die samen ‘the 3rd platform’ vormen. Big data en analytics spelen hierin een belangrijke rol. Onderling verbonden devices in het Internet of Things (IoT) genereren steeds meer data. Dit maakt intelligentere analyse noodzakelijk. De technologie die nodig is voor het omzetten van deze enorme datahoeveelheid in informatie waarop acties kunnen worden gebaseerd, staat nog in de kinderschoenen. Het gevaar bestaat dat de data voor klanten die hierin investeren verwatert als gevolg van informatieoverbelasting. Het gevolg is dat er komend jaar nóg meer focus komt te liggen op het verkrijgen van inzichten waarop acties kunnen worden gebaseerd, en data op een praktische én winstgevende manier kunnen worden benut. In 2016 zal er ook weer meer aandacht zijn voor datavisualisatie- tools om data in hapklare brokken te presenteren, ongeacht het device waarmee gewerkt wordt. Dit biedt nieuwe groeikansen voor het IT-channel en levert een hogere winst op voor partners die klanten helpen om hun bedrijfsresultaten te verbeteren via data analytics.

De volgende IoT-laag bereiken
Het zijn en blijven spannende tijden voor de IT-sector. Een vraag die velen bezig houdt, is: ‘Wat gaat het IoT voor ons betekenen?’ Het IoT is een fenomeen waar momenteel nog veel vragen over zijn. Het gaat uit van het volgende principe: ‘Alles wat met elkaar kan worden verbonden, zal ook met elkaar worden verbonden’. Dat biedt enorme kansen voor partijen die zich hiervoor openstellen. Het principe dat slimmere devices tot slimmere beslissingen zouden moeten leiden, biedt mogelijkheden die de markt niet links mag laten liggen. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat security steeds belangrijker wordt bij de opslag van big data. We gebruiken dagelijks technologie om informatie te verzamelen, feiten te controleren en inzichten te verwerven; allemaal om ons bedrijfsresultaat te maximaliseren en onze doelstellingen te realiseren.

Distributie kan helpen door de kloof tussen Operation Technology (OT) en Information Technology (IT) te overbruggen. Deze twee markten hebben jarenlang zelfstandig naast elkaar gefunctioneerd. Het IoT biedt enorme kansen om OT en IT op grote schaal samen te brengen.

De vraag naar analytics-software zal toenemen. Er zal nog meer nadruk komen te liggen op de noodzaak om de privacy adequaat te waarborgen en informatie goed te beveiligen. Dit zal gevolgen hebben voor de eisen ten aanzien van security, locatiedata, veilige cloudopslag, mobility en device tracking en -management. Op de langere termijn zullen IoT-hardware en -software gericht op grote ondernemingen in de productie-, transport-, warehousingen informatiebranche de grootste commerciële groeimogelijkheden bieden. Dit is de volgende IoT-laag die we willen bereiken.

De rol van Avnet Value Add
Avnet Benelux speelt in op deze trends door zowel haar vendor-portfolio, haar services en haar organisatiestructuur in lijn te brengen met de nieuwe marktontwikkelingen en de behoeften van de klant. Belangrijke focusgebieden voor 2016 zijn Converged & System Solutions, Security, Software & Xaas. Avnet onderstreept daarmee de ambitie om de ‘leading distributor’ van the ‘3rd platform’ te worden.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine nummer 8-2015]