Arrow ECS: Transformatie gaat om een verandering in denken

Mark Louis HeijmanDirector Sales, Marketing & Services Arrow ECS

Vrijwel iedere organisatie is tegenwoordig bezig met digitale transitie of transformatie. Daarin gaan de ontwikkelingen heel erg snel en wordt de gebruiker iedere dag weer geconfronteerd met nieuwe functionaliteiten of services die hij of zij direct ook van andere aanbieders verwacht. Het kunnen inspelen op die continue verandering is dus belangrijker dan het bereiken van een bepaald technologisch niveau.

 

Een succesvolle digitale transformatie heeft effect op zowel de strategie, de structuur, de capabilities als ook de cultuur van een organisatie”, begint Heijman ons gesprek. “Het evenwichtig bij elkaar brengen van deze vier factoren is niet eenvoudig, omdat uitsluitend top-down niet werkt, maar alleen bottom-up ook geen oplossing biedt. Qua structuur draait alles om de flexibiliteit die continue veranderingen nu eenmaal vergen. Meestal gaat de interne waardeketen volledig op zijn kop en wordt ook de manier van leiding- geven in de organisatie gewijzigd. Het begint ermee dat je moet openstaan voor de mogelijkheden die nieuwe technieken bieden. Neem bijvoorbeeld onze multi- sensor IoT-oplossing. Die draait om clouddiensten, is beschikbaar op Azure en werkt met Splunk. Daarmee is alleen een techno- logische voorwaarde geschapen; de trans- formatie zit in de verandering van denken die deze voorwaarde mogelijk maakt. Daardoor ontstaan de nieuwe transformatieve toepassingen die verder gaan dan de optelsom van de onderliggende devices en apps.”

Software wordt steeds bepalender

“Qua technologie is er een flinke uitdaging om verschillende cloudplatforms met elkaar te laten communiceren”, vervolgt Heijman. “Arrow voorziet de markt daarin door de juiste technologie beschikbaar te maken. We luisteren naar de behoeften van de klant en zoeken op de markt naar de mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is de recentelijke toevoeging van WEM aan ons portfolio. WEM is een no-code-platform, waarmee organisaties functionaliteiten en applicaties kunnen toevoegen zonder te programmeren, en dus in een fractie van de tijd en de kosten van een gebruikelijk ontwikkeltraject. Door gebruik te maken van WEM kan een organisatie zelf bruggen slaan tussen webapplicaties, afdelingen en processen of een combinatie van deze functionaliteiten of zelf complete apps bouwen. Dat helpt de digitale transitie echt vooruit.”

Cloudplatforms

Mark Louis Heijman

Arrow runt een tweetal cloudplatforms: ArrowSphere en Arrow Connect. Heijman: “ArrowSphere is vooral gericht op MSP’s, compleet met solutiontemplates, ROI- en TCO- calculatiemodules, online training, marketingprogramma’s, bundelopties in combinatie met de verschillende fabrikanten, facturatie en provisioning van subscriptielicenties gebaseerd op een prijs per maand. Daar maken zowel gevestigde partijen, maar in toenemende mate ook start-ups, gebruik van omdat het dankzij de diverse SDK’s die we hebben geheel aanpasbaar is aan de wensen van de klant, die zo op zijn beurt kan inspelen op de wensen en eisen van de gebruiker, die steeds bepalender worden voor de IT-omgeving.

” Het ArrowSphere-portfolio omvat onder meer Microsoft, VMware, Commvault, BitTitan, Citrix, Riverbed, IBM, NetApp, Gemalto, Oracle en Trend Micro. Het platform is uiterst geschikt voor migratie of integratie van nieuwe online functionaliteiten als onderdeel van de IT omgeving van resellers en hun klanten. Daarnaast heeft Arrow het IoT-connectivityplatform Arrow Connect.

“Dat platform biedt de mogelijkheid om sensoren en gateways te laten communiceren met een cloudplatform, basiselementen die nodig zijn voor resellers die IoT-services willen bieden aan hun klanten. Over dat soort innovaties zijn we steeds vaker met die resellers in gesprek en bieden we meerdere oplossingen voor uitvinders en ontwikkelaars. Daar horen ook BI-oplossingen en Artificial Intelligence-tools zoals Splunk of IBM Watson bij. In combinatie met de software van WEM kan een reseller een complete IoT-oplossing zelfstandig bouwen, van de sensor tot en met de app!”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 6-2018]

Lees het artikel hier in PDF