A-Line start met Licentieweb

De introductie door Microsoft van Windows 2000 is door A-Line aangegrepen om een nieuwe website te lanceren.

De introductie door Microsoft van Windows 2000 is door A-Line aangegrepen om een nieuwe website te lanceren.

Op dit Licentieweb kunnen resellers nu nog uitsluitend Microsoft-licentiecontracten inkopen en beheren, maar op termijn zullen ook andere softwareleveranciers aan het initiatief meewerken. Resellers kunnen op de site in eerste instantie uitsluitend W2000-licenties inkopen, bijhouden en bestellen, maar dit zal spoedig worden uitgebreid naar het gehele Microsoft productportfolio.

Nico Verspaget, commercieel manager van A-Line, wil de site uitbouwen tot ‘de site waar de meeste informatie over licenties is te vinden’ en denkt zelfs over ASP-achtige toepassingen. Volgens Verspaget past het initiatief ook prima bij de rol die het nieuwe A-Line wil spelen: "Als je zo alle licentie-informatie bij elkaar brengt, word je echt een informatiemakelaar. We hebben in het verleden al gekeken naar mogelijkheden om een dergelijke site op te zetten. We doen van oudsher al veel met softwarelicenties. We hebben weliswaar een dipje gehad rond de overname door Copaco, maar zijn nu weer marktleider als het gaat om Microsoft-producten." Over de doelstelling is Verspaget helder: "Alle licentieverkopen via internet laten verlopen, en daarna kijken of we ook nieuwe klanten kunnen binnenhalen."