Dataverlies en down-time IT-systemen kost Nederland 3.2 miljard euro per jaar

Uit een in opdracht van EMC door Vanson Bourne wereldwijd uitgevoerd onderzoek blijkt dat bedrijven het afgelopen jaar wereldwijd 1.360 miljard euro misliepen door dataverlies en ongeplande down time van IT-systemen. Voor Nederland ligt bedrag op ruim 3,2 miljard euro. Daarbij is 275 miljoen euro toe te schrijven aan het daadwerkelijke verlies van gegevens, het resterende verlies wordt veroorzaakt door de daarmee samenhangende downtime van IT-systemen.

En hoewel het aantal incidenten wereldwijd afneemt, groeit de hoeveelheid data die verloren gaat per incident explosief: 64 procent van de ondervraagde bedrijven wereldwijd heeft het afgelopen jaar last gehad van dataverlies of down time. Bedrijven verloren gemiddeld 400 procent meer data dan in 2012.

“Dat is zorgwekkend omdat bijna driekwart (72 procent) van de organisaties in Nederland er niet zeker van is dat zij hun activiteiten kunnen hervatten na een ramp of verstoring,” zegt Hans Timmermans, cto van EMC Nederland. “Nederlandse bedrijven hebben in 2013 gemiddeld 360 gigabyte per bedrijf aan data verloren. Dat is het equivalent van ongeveer vier miljoen e-mails en een kostenpost van omgerekend 128.000 euro.Een van de redenen daarvan is ongeplande down time. Het gemiddeld aantal uren down time bij Nederlandse bedrijven de afgelopen twaalf maanden is 25, dat is meer dan 3 werkdagen. De totale schadepost van 3,2 miljard euro is groter dan de financiële impact van de files op onze snelwegen.”

Om te weten waar bedrijven staan als het gaat om het hebben van een afdoende dataprotectiestrategie ontwikkelden de onderzoekers een ‘maturity index’. Timmermans: “Deze is onderverdeeld in ‘leaders’, ‘adopters’, ‘evaluators’ en ‘laggards’. Het percentage ‘leaders’ – bedrijven die alles op orde hebben – ligt wereldwijd en in Nederland op 2,4 procent. Daarna komen de ‘adopters’  met respectievelijk 11,3 en 18,4 procent. Dan volgt de grootste groep, de ‘evaluators’ – bedrijven die nog geen strategie hebben ontwikkeld – met 49,5 en 54,4 procent. Het percentage ‘laggards’ – bedrijven die geen prioriteit geven aan het voorkomen van dataverlies – ligt wereldwijd op 36,8 procent; voor Nederland is dat 24,8 procent. Dat leidt tot de opmerkelijke uitkomst, dat Nederland ver vooruit loopt op het wereldwijde gemiddelde. ‘We’ zijn de Europese koploper is en staan wereldwijd op nummer drie (boven de VS en het Verenigd Koninkrijk als het gaat om ‘volwassenheid’ van backup- en recovery-strategieën en implementaties.”

Het ‘derde IT platform’
“Een belangrijke oorzaak dat nog zoveel organisaties geen afdoende dataprotectie oplossing hebben ligt in de aan de ontwikkeling van nieuwe zakelijke trends op het gebied van Big Data, mobility en de hybride cloud, ook wel aangeduid als het ‘derde IT platform’ ” vervolgt Timmermans. “Dat creërt nieuwe uitdagingen en stelt andere eisen aan de beschikbaarheid en bescherming van data. Bij de meeste bedrijven zijn datasilo’s zoals crm, erp, hrm, e.d.) wel beveiligd, vaak met oplossingen van verschillende vendoren, maar ruim de helft van de bedrijven heeft geen herstelplan om weer snel aan de slag te kunnen na een ramp of verstoring op een de gebieden Big Data, mobiliteit en hybride cloud. Maar 6 procent heeft een plan voor alle drie de technologieën klaarliggen,”

“Als 62 procent zegt dat ze het moeilijk vindt om data in hybride clouds, Big Data en van mobiele apparaten te beschermen, dan begrijp ik dat ze het gevoel hebben dat ze niet goed voorbereid zijn,” zegt Timmermans. “We willen met dit onderzoek IT-managers en beslissers duidelijk maken dat ze de tijd moeten nemen om na te gaan of de huidige dataprotectiestrategie in lijn is met de doelstellingen van het bedrijf, zowel op de korte als langere termijn. Zie dataprotectie niet als een kostenpost, maar als een noodzakelijke verzekeringspolis. Kies liefst voor één vendor die je dataprotectie bedrijfsbreed kan verzorgen. Die oplossing kan – en dat vergemakkelijkt de overstap – ook als dienst worden afgenomen.”

Klik hier voor alle resultaten van het onderzoek. Bekijk hier de infographic en de data sheet met de specifiek Nederlandse resultaten. 

Methodologie
Het onderzoek is uitgevoerd door Vanson Bourne onder IT-beslissers van organisaties met meer dan 250 werknemers. In totaal deden er 3.300 respondenten uit 24 verschillende landen aan mee. Het onderzoek is uitgevoerd onder 125 Nederlandse IT-beslissers en is tussen augustus en september 2014 afgenomen.