Chief Technology Officer Shane Robison weg bij HP

HP’s executive vice-president en cto Shane Robison vertrekt op 1 november a.s. bij HP, waar hij elf jaar in dienst was. Er wordt geen vervanger voor hem gezocht, ceo Meg Whitman lijkt strategie en r&d dichter bij het business portfolio te willen brengen.

Volgens een verklaring van HP was Robison verantwoordelijk voor de vormgeving van HP’s corporate strategie en technologie-aganda. Ook was hij nauw betrokken bij de besteding van vele miljarden dollars in r&d projecten en leidde hij diverse grote fusies en overnames. Zo speelde hij een hoofdrol bij de fusie met Compaq en begeleidde de overnames van onder meer Mercury, Opsware, EDS, 3COM en een dertigtal kleinere bedrijven. 

In de persverklaring is niet de gebruikelijke quote opgenomen waarin Robison iets over zijn toekomstplannen bekend maakt, en ook geen dankwoord voor bewezen diensten. Anderzijds is zijn vertrek niet ‘onmiddellijk’, wat erop duidt dat partijen in redelijke harmonie uit elkaar gaan.

Robison trad in 2000 bij HP in dienst, onder het toenmalige bewind van Carly Fiorina. Sommige insiders menen, dat het debacle rondom de TouchPad en de plannen voor afstoting van de pc-divisie Robison’s vertrek hebben bespoedigd.