Recordtekort dreigt: in 2020 hebben we 54.000 ICT’ers te weinig

In 2020 hebben we 54.000 ICT-ers te weinig in Nederland. Wat kunnen we daar nog aan doen om het tij te keren? We hebben meer ICT-ers nodig.
Het tekort aan ICT-ers in Nederland is al behoorlijk, maar zal de komende jaren naar recordhoogte stijgen. Uit rapporten van bijvoorbeeld BCG blijkt dat we in 2020 te maken zullen krijgen met een tekort van zo’n 54.000 ICT’ers. En het slechte nieuws? We kunnen het tekort wellicht nog wat beperken, maar voor voorkomen lijkt het al te laat te zijn.

Door: Daan de Jong, partner ICTergezocht.nl

We worden links en rechts ingehaald door bijvoorbeeld Aziatische landen, al geldt dat voor meer Europese landen. Wat dat betreft lijken we de boot al een paar jaar geleden te hebben gemist. Dat leidt tot een aanzienlijk tekort in 2020, waardoor we tegen die tijd last krijgen van economische gevolgen. De eerdere focus op ICT had volgens BCG een economische plus van 2,2 – 3,3 procent van het bruto binnenlands product per jaar op kunnen leveren. Die mogelijkheid hebben we laten schieten, waardoor het nu zaak lijkt om in ieder geval alles te doen om het tekort zo klein mogelijk te houden.

Helft krijgt ICT-vacatures niet goed vervuld
Op dit moment heeft al 50 procent van de organisaties grote moeite om het juiste ICT-personeel te vinden. De helft slaagt er niet in om de vacatures goed gevuld te krijgen, met de kandidaten en het talent waar ze naar op zoek zijn. Dat betekent dat we te maken hebben met een tekort aan hoogopgeleide ICT-ers. Prettig voor de IT’ers die er wel beschikbaar zijn, maar vervelend voor de organisaties die daar wanhopig naar op zoek zijn.
Zij hebben grote moeite om hun vacatures te vullen, terwijl er alleen maar meer innovatieve ontwikkelingen aan lijken te komen. We staan volgens analisten pas aan het begin van big data en bijvoorbeeld augmented reality. Ondertussen zijn het Internet der Dingen en de robotisering aan de gang. Dat betekent dat er veel meer programmeurs, ontwikkelaars en andere ICT-specialisten nodig zijn. Het aantal vacatures zal verder toenemen, terwijl er slechts mondjesmaat meer studenten bij komen. Daardoor kan het tekort de komende jaren oplopen naar de recordhoogte van 54.000.

Nederland en Europa worden links en rechts ingehaald
Nederland wordt links en rechts ingehaald door andere landen, met name uit Azië. Het gaat dan bijvoorbeeld om Hongkong, China, Taiwan en Zuid-Korea. Het zijn landen die zich al veel eerder op ICT hebben gericht. Daardoor hebben ze nu de beschikking over een groter aantal jonge hoogopgeleiden. Die zijn beschikbaar voor de beschikbare functies, om de bedrijven te helpen met de plannen die ze graag willen ontwikkelen.
In Nederland hebben we die boot de afgelopen jaren gemist, waardoor er inmiddels al sprake is van een behoorlijk tekort. Daarin zijn we echter niet de enige, want ook in de rest van Europa gaat het niet goed. Volgens de Europese Commissie moeten we als Europa werken aan één digitale markt. Door regelgeving in de 28 lidstaten op elkaar af te stemmen moet het mogelijk zijn om de economieën met €415 miljard per jaar te stimuleren. Voorlopig lijkt dat echter toekomstmuziek, omdat we alleen al in Nederland te maken krijgen met zo’n enorm tekort aan specialisten.

Meer focus op ICT om tekort te beperken
De Nederlandse overheid zou de focus nog veel meer op ICT moeten gaan leggen. Alleen op die manier kunnen we het enorme tekort dat dreigt in ieder geval nog enigszins beperken. Om het te voorkomen zijn we volgens de specialisten al te laat, waardoor dit het enige is wat we er nog aan kunnen doen.
Nederland zou vanuit de overheid meer moeten stimuleren. Bijvoorbeeld door de digitalisering eerder in de schoolbanken te introduceren. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om deel te nemen aan aanbestedingen. Bijvoorbeeld start-ups en het kleinbedrijf lopen nu snel tegen problemen aan. De Europese Unie kan de regelgeving versoepelen, waardoor bedrijven meer vrijheid krijgen.

Uiteindelijk moeten er vooral veel meer ICT-ers bij gaan komen, om ervoor te zorgen dat het enorme tekort van 54.000 specialisten zo laag mogelijk uit zal vallen. Het zal de komende jaren blijken of we als Nederland mee kunnen blijven draaien op internationaal niveau en of we ook talent van over de grens zullen moeten aantrekken. Tot die tijd lijken er voor ICT-ers op zoek naar een nieuwe functie in ieder geval uitstekende kansen te liggen.

www.ictergezocht.nl