Bechtle boert goed in 2013

ICT-totaalleverancier Bechtle heeft een prima jaar achter de rug. In 2013 nam de omzet met 8,4 procent toe tot 2,27 miljard euro. De brutowinst kwam uit op 91,05 miljoen dollar, een groei van 13,4 procent. De omzetgroei was met 9,6 procent het hoogst in thuisland Duitsland (omzet 1,57 miljard euro). De buitenlandse vestigingen waren goed voor 702,67 miljoen euro omzet, 6 procent meer dan in 2012.

In het afgelopen jaar groeide het personeelsbestand van 5.970 naar 6.219 medewerkers. Bechtle is actief in 14 Europese landen. Bechtle’s VAR en managed services business  brachten met een omzetstijging van 10,1 procent het leeuwendeel van de omzet  – 1,53 miljard euro – in het laatje. De e-tail operatie realiseerde een plus  van 5,1 procent en was goed voor een omzet van 738,17 miljoen euro. 

“Ook dit jaar zal Bechtle er weer alles aan doen om succesvol te blijven,” aldus bestuursvoorzitter Thomas Olemotz. “Onze doelstelling voor 2014 is dan ook om de groei van omzet, winst en marktaandeel te continueren. Net als in voorgaande jaren willen we vooruitgang boeken door zowel organische groei als door overnames.”