Kabinet komt met wetsvoorstel overnameverbod telecomsector

 

Het kabinet werkt aan wetgeving om overnames in de Nederlandse telecomsector te verbieden of terug te draaien wanneer deze de continuïteit, betrouwbaarheid van de dienstverlening en de publieke belangen in Nederland kan schaden.

Telecomvoorzieningen zoals telefonie, datacenters en internet zijn van extreem belang voor de nationale veiligheid en openbare orde. Zonder deze infrastructuur raakt de Nederlandse maatschappij ontwricht en ontstaat economische schade. Verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken wil daarom in de toekomst de mogelijkheid hebben overnames in deze sector te verbieden of terug te draaien om de continuïteit, betrouwbaarheid van de dienstverlening en de publieke belangen in Nederland veilig te stellen. Kamp komt daarom het wetsvoorstel voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie. “Nederland profiteert ervan dat we een open economie hebben waarin de markt haar werk doet. Zo nemen we meer bedrijven in het buitenland over dan andersom. Ons land heeft echter geen baat bij overnames door buitenlandse bedrijven die gelinkt zijn aan criminele activiteiten, die te boek staan als financieel kwetsbaar of die een niet-transparante eigendomsstructuur hebben. Gezien de nationale belangen die op het spel staan, leggen we voor de telecomsector een wettelijke basis om dergelijke overnames te kunnen voorkomen.”

Omvang wetsvoorstel

wetsvoorstel overnameverbod telecomIn het wetsvoorstel staat precies omschreven welke bedrijven binnen de telecomsector onder de toekomstige wet moeten vallen. Dit zijn niet alleen aanbieders van telefonie en internet. Ook grotere bedrijven die actief zijn met internetknooppunten, datacentra, hosting en certificeringsdiensten vallen hieronder. Dit omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en de infrastructuur. Naast de telecomsector wordt ook de continuïteit in andere bedrijfstakken nader bekeken. Zo onderzoekt het ministerie van Economische Zaken of de Universele Postdienst (UPD), die betaalbaar en tijdig verzenden van poststukken regelt, uitgebreid kan worden met eisen aan de vestigingsplaats van de rechtspersoon, de locatie van het hoofdkantoor en voldoende investeringen in de dienstverlening.

Europese regelgeving

Het wetsvoorstel kijkt goed naar de Europese wetgeving. In Europa is wettelijk vastgelegd dat ingrijpen bij overnames door de overheid alleen toegestaan is bij redenen van dwingend algemeen belang, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is. De continuïteit en bescherming voor sectoren van vitaal belang is in Nederland onderdeel van verschillende wetten. Zo mogen beheerders van elektriciteits-, gas en drinkwaternetten alleen in publiek eigendom zijn. In andere sectoren zoals post en telecom is door regulering goede dienstverlening en voldoende concurrentie door private bedrijven georganiseerd. De internetconsultatie voor de nieuwe wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie is inmiddels geopend. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp van het wetsvoorstel. In het tweede kwartaal van 2017 is minister Kamp van plan het wetsvoorstel bij de Raad van State te toetsen en het vervolgens in te dienen bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Economische Zaken