Disclaimer

Sellair BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de content van de website, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Sellair BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel Sellair BV alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Sellair BV is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Sellair BV kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of anderszins te verspreiden, dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sellair BV.