Colofon

Het Datacenter & Cloud Dossier is een productie van Sellair BV, uitgever van o.a. ChannelConnect, Distributeurs Dossier, VoIP en UC&C Dossier, Dutch Datacenter Guide, Security Dossier en ISPToday.

ADRES

Sellair BV
Arendstraat 41
1223 RE Hilversum
Postbus 145
1400 AC Bussum

Telefoon: +31 (0)35 642 3000
www.sellair.nl
info@sellair.nl

BLADMANAGER
Eric Luteijn

REDACTIE & MEDEWERKERS
Michiel van Blommestein(Hoofdredacteur)
Woody Swarte (eindredactie)
Pim Hilferink
Dirkjan van Ittersum
Rashid Niamat
René Fredericks

VORMGEVING & DTP
Soelastrie bv, Ruby Klip
ruby@soelastrie.nl

PROJECTMANAGER
Laurens Koetsier

WEBREDACTEUR
Pim Hilferink

MARKETING, SALES & EXPLOITATIE
Sellair BV
eric.luteijn@sellair.nl
laurens.koetsier@sellair.nl
jan.erber@sellair.nl
niels.dekker@sellair.nl

PRIJS
Losse verkoop € 49,- per stuk exclusief BTW.

DISTRIBUTIE
Het Datacenter & Cloud Dossier wordt in controlled circulation op naam verzonden naar een marktdekkende selectie van directieleden, hoger management en middenkader en de Nederlandse ICT-sector.

OPLAGE
10.000 stuks

DRUK
GrafiServices, Utrecht

Het Datacenter & Cloud Dossier is een uitgave van Sellair BV.

Het Datacenter & Cloud Dossier mag niet worden gereproduceerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Het Datacenter & Cloud Dossier is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Het Datacenter & Cloud Dossier is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Het Datacenter & Cloud Dossier behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.