Hybride cloud blijft volgens Nutanix favoriete IT operating-model voor Nederlandse organisaties

Enterprise cloud computingspecialist Nutanix heeft de resultaten bekend gemaakt van zijn tweede wereldwijde Enterprise Cloud Index (ECI)-onderzoek, dat focust op trends in cloud-implementaties en -planning.

Daaruit komt naar voren dat 60 procent van de Nederlandse organisaties verwacht binnen drie tot vijf jaar te zijn overgestapt op een hybride cloud-omgeving, ook al loopt Nederland nog achter als het gaat om hybride cloud-gebruik (7 procent in 2019) in vergelijking met andere landen en regio’s (13,1 procent wereldwijd). Vergeleken met 2018 laat het onderzoek zelfs een lichte daling zien in hybride implementaties en zit de grootste stijging in private cloud-deployments. Zo geeft 73 procent van de Nederlandse organisaties aan plannen te hebben om applicaties terug te halen uit de publieke cloud en onder te brengen in een private cloud.

Nederland houdt gelijke tred met rest van de wereld

Nederland loopt hiermee gelijk met de wereldwijde trend van cloud-repatriëring. Sunil Dutt, Head of Channel, OEM & Alliances, North Eastern EMEA and Russia: “De uitkomsten van het onderzoek zijn zeker herkenbaar. We zien dat klanten een aantal jaar geleden naar de public cloud zijn gegaan met hun applicaties, vanwege de belofte dat het allemaal makkelijker en voordeliger zou zijn. Maar uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat dit niet voor alle applicaties en workloads geldt, en ze soms zelfs duurder uit zijn. En wanneer ze dit gaan analyseren, blijkt dat hybride cloud het meest ideale model is.”

Multi-cloud zorgt voor nieuwe silo’s

Ook de multi-cloud (gebruik van meerdere publieke clouds) is minder populair als IT operating-model. Dit is volgens Dutt te verklaren door de complexiteit die multi-cloud met zich meebrengt: “De traditionele silo’s van compute-, storage- en netwerk die door de komst van cloud waren verdwenen, zijn vervangen door nieuwe silo’s. Namelijk die tussen de verschillende cloud-aanbieders. Organisaties komen erachter dat deze silo’s net zoveel complexiteit met zich meebrengen. We zien ook dat klanten liever kiezen voor één publieke cloud-aanbieder en één on-premises omgeving die ze dan verbinden tot een hybride cloud.”

Security blijft voornaamste cloud-uitdaging

In zowel de 2018 als 2019 Enterprise Cloud Index speelt security een grote rol bij de beslissing welke IT-infrastructuur wordt geïmplementeerd en welke infrastructuur het meest geschikt is voor een workload. Overall worden datasecurity en privacy genoemd als grootste uitdaging bij cloud computing (62 procent). Iets hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 59 procent. Op de tweede plek komt agility (door 36 procent genoemd), gevolgd door on-demand flexibiliteit (33 procent).

Andere interessante bevindingen uit het Nederlandse rapport:

● 32 procent van de Nederlandse organisaties vindt de hybride cloud het meest veilige IT operating-model. Op de tweede plek staat de on-premises private cloud, die door 27 procent wordt genoemd. Minst genoemd is het traditionele datacenter. Slechts 3 procent van de bedrijven in Nederland denkt dat dit de meest veilige optie is.
● Gevraagd naar de factoren die van invloed zijn op hun cloud-plannen, noemen Nederlandse organisaties het vaakst ‘het voldoen aan compliancy-regels’ (57 procent). Volgens Dutt houden Nederlandse klanten goed rekening met de AVG. Een logisch gevolg daarvan is dat ze willen weten waar hun data zich bevindt.
● Andere veel genoemde factoren die van invloed zijn, zijn adequate inter-cloud security (50 procent). Dit werd in de enquete omschreven als: hoe kunnen wij het juiste niveau van consistente security bereiken voor alle gebruikte infrastructuren? Als derde wordt de beschikbaarheid van cloud- en andere IT-kennis genoemd. (47 procent).
● Een derde (33 procent) van de Nederlandse organisaties noemt applicatiemobiliteit als voornaamste voordeel van de hybride cloud. Dit is meer dan twee zo vaak als het wereldwijde gemiddelde (bijna 16 procent). Opmerkelijk genoeg worden hieraan gelinkte voordelen zoals flexibiliteit om de juiste cloud te matchen met de iedere app en use case, weer substantieel minder vaak genoemd in Nederland.

Meer informatie: www.nutanix.com

Vanson Bourne stelde in opdracht van Nutanix IT-beslissers vragen over waar ze hun zakelijke applicaties nu draaien, waar ze dit in de toekomst doen, welke uitdagingen ze tegenkomen bij het opzetten van hun cloud-omgevingen en hoe zij cloud-initiatieven ontplooien ten opzichte van andere IT-projecten en prioriteiten. De enquête leverde  ongeveer 2.650 respondenten op uit verschillende sectoren, bedrijfsgroottes en regio’s in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA, APAC en Japan.