Datacentercoalitie LEAP stelt 40 procent energiebesparing als doel

Een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen is samen met overheden het datacenter-energiebesparingsinitiatief LEAP gestart. Ze verwachten dat het energieverbruik in datacenters hiermee in de komende drie jaar tot 40 procent kan worden teruggebracht.

Gedurende de eerste fase gaan 20 coalitiepartners in pilots onderzoeken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn, zonder prestatieverlies. Naast de initiërende partijen Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele keten vertegenwoordigd in de coalitie: Albert Heijn, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Royal Schiphol Group, SURFsara, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam. Optimalisatie in het energiegebruik van ICT in datacenters moet volgens deze partijen ruimte bieden voor duurzame groei en een positieve impuls geven aan toekomstbestendige groei van de sector.

Pilot

Volgens de coalitiegenoten zal de benodigde hoeveelheid energie in 2030 verdubbeld zijn ten opzichte van nu. De eerste stap in de LEAP pilotfase is het meten van de Server Idle Coëfficiënt (SIC). De SIC geeft de mate aan waarin een server wél energie verbruikt, maar géén IT-werk verricht. Hieruit moet blijken hoe energie-(in)efficiënt servers in datacenters zijn. De tweede stap in de LEAP pilotfase is om de SIC te meten met aangepaste instellingen, die ervoor zorgen dat de servers zo veel mogelijk in spaarstand gaan als ze geen werk verrichten. Hiermee kan de impact van de power management-instellingen op het energieverbruik van servers worden gemeten. Uit reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het performanceverlies van de server door het aanzetten van deze instellingen nagenoeg nul is.

“De uitkomsten van de pilots geven inzicht in de relatie tussen energieverbruik en het ‘idle staan’, ofwel nutteloos draaien van servers, en hoe het toepassen van powermanagement kan leiden tot een verlaging van het energieverbruik van servers. De verwachting is dat bedrijven die het powermanagement op een slimmere manier instellen, een energiebesparing van 20% tot 40% kunnen realiseren. Een enorme duurzame stap voorwaarts”, zegt Marjolein Bot, Challenge Lead Energie, Amsterdam Economic Board.

Maart 2020 verwacht de LEAP-coalitie de conclusies van de pilots te kunnen delen en de eerste maatregelen om energiebesparingen slim in te regelen te presenteren.