Alliander koopt Twentse Dark Fiber

Netbeheerder Alliander heeft het Enschedese TReNT Glasvezel overgenomen. TReNT beheert 2000 kilometer aan glasvezel in Oost-Nederland.
Het bedrijf levert dark fiber, waarbij de gebruiker zelf de de netwerkapparatuur verzorgt en de capaciteit en snelheid bepaalt.

Continuïteit

Telecommunicatie is voor Alliander naar eigen zeggen van essentieel belang voor het veilig bedienen van haar elektriciteits- en gasnetten. Daarom wil het bedrijf de telecom-infrastructuur in eigendom hebben, wat in een groot deel van het dekkingsgebied al het geval is. Daar komt nu deze regio bij. Hiermee krijgen volgens de partijen 550 zakelijke partijen die samen de meer dan tweeduizend aansluitingen afnemen Alliander als leverancier.
De activiteiten en de naam TReNT worden voorgezet vanuit Enschede. De huidige directeur Wald Been en zestien medewerkers blijven hier werkzaam.

Met de overname kunnen gebieds- en netwerkuitbreidingen worden voortgezet. Deze gewenste groei is alleen mogelijk met grote investeringen, waarvoor nu een strategisch sterke en kapitaalkrachtige partner is gevonden, aldus TReNT.

Universiteit Twente

TReNT heeft weinig naamsbekendheid, maar volgens voorzitter Job Klaasen van Stichting TReNT loopt bijvoorbeeld 40 procent van het mobiele verkeer in Oost Nederland over het netwerk van deze partij. “Met de overname door Alliander, met haar publieke aandeelhouders, is de beschikbaarheid van een veilig publiek netwerk ook op lange termijn in Nederland verzekerd. Onze klanten kunnen blijvend meeprofiteren van de expertise en slagkracht van de nieuwe eigenaar.”

De Universiteit Twente en OostNL zijn betrokken geweest bij de oprichting in 1999 van deze stichting met als doel het realiseren van een regionale diensten-onafhankelijke ICT glasvezelinfrastructuur. Deze wordt ter beschikking gesteld aan instellingen en bedrijven met grote datastromen. De overname is volgens deze twee partijen in lijn met het oorspronkelijke doel van TReNT.