Schneider Electric: IT-hardware terug naar strategische locaties op de werkvloer

SCHNEIDER ELECTRIC: TOTALE FOCUS OP EDGE COMPUTING

Dit jaar stonden ontwikkelingen op het gebied van edge computing, vloeistofkoeling en de opkomst van 5G volop in de belangstelling. Met slimme oplossingen voor remote beheer moeten de enorme tekorten aan technisch geschoold personeel worden opgevangen. Onderwerpen genoeg voor een gesprek met Loek Wilden, Data Center Lifecycle Consultant bij Schneider Electric.

 

Edge computing had al geruime tijd de aandacht van Schneider Electric, maar sinds een jaar heeft men daar duidelijk een totale focus op. Loek Wilden: “Dat is niet onopgemerkt gebleven in de markt, getuige de ‘Channel Challenger of the Year Award’, die we onlangs bij de Channel Awards in Utrecht mochten ontvangen. Edge computing is een toepassing en een technologie die zich op alle vlakken simultaan ontwikkelt, niet alleen in – regionale – datacenters, maar ook lokaal binnen kantoren en fabrieken. Zo komt IT-hardware weer terug op strategische locaties binnen organisaties. Drivers zijn onder meer de behoefte aan real-time dataverwerking en optimaal gebruik van beschikbare bandbreedte voor zowel sensordata als beeldmateriaal. Ook privacy speelt soms een rol; compliance is nu eenmaal gemakkelijker aan te tonen als je data in-house kunt verwerken.”

‘Edge computing is een toepassing en een technologie die zich op alle vlakken simultaan ontwikkelt’

Wilden zwijgt even en vervolgt dan: “Verder maken steeds krachtiger wordende (server)chips vloeistofkoeling noodzakelijk. Vroeger kon je chips nog met (buiten)luchtkoeling tegen oververhitting beschermen, maar de nieuwe generatie servers produceert zoveel warmte dat vloeistofkoeling echt noodzakelijk is. Dat geldt voor grote datacenters, maar ook voor edge computing, waarbij gigantisch veel power in uiterst compacte apparaten wordt gestopt, die soms ook nog op de vreemdste plekken worden geplaatst of opgehangen. Daarvoor hebben we onze kasten aangepast, net als voor de toepassing in minder ‘computervriendelijke’ industriële omgevingen, waar robuuste chassis en aangepaste UPS’en noodzakelijk zijn. De levensduur van normale batterijen gaat namelijk flink omlaag bij temperaturen boven de 25 graden. Door de nu toegepaste lithium-ion-batterijen blijven ze ook bij 35 graden goed werken.”

Loek Wilden

Volgend jaar

“De uitdagingen voor onze industrie blijven dezelfde als in 2019”, zegt Wilden. “Volgend jaar zullen we binnen edge computing steeds meer compute gaan zien, waar het tot nog toe behalve in enkele nichetoepassingen vooral ging over het technisch klaarmaken van het netwerk. In 2020 verwacht ik echt een doorbraak in toepassingen in de breedte, zowel in de retail als de industrie, en zullen we brede adoptie in de markt gaan zien. Ook 5G gaan we over afzienbare tijd terugzien in het veld, de wedloop naar de uitrol voor de consument komt vanaf volgend jaar echt op gang. 5G vergt echter weer een heel andere aanpak dan 4G: daar kon je nog uitbreiden door meer masten te plaatsen, 5G vraagt om een veel grotere zenderdichtheid.”

Knelpuntbeheer

Wilden: “Niet alleen de telco’s, ook de rest van bedrijfsleven en overheid worden al jaren geconfronteerd met een gigantisch tekort aan technisch geschoold personeel. Slimme toepassingen voor beheer op afstand zullen steeds meer beheertaken overnemen. IT-afdelingen kunnen de nieuwe edge- en 5G-toepassingen niet meer op de ouderwetse manier beheren, dat is simpelweg te kostbaar. Schneider Electric helpt ze met tooling en expertise op het gebied van remote monitoring en beheer. De personeelsschaarste is namelijk ook een kans voor onze channelpartners. Zij kunnen en moeten op de diverse vlakken van IT echt de steunpilaar voor hun eindgebruikers worden en zich zo onmisbaar maken. Spullen zijn overal te koop, maar met technische en branchegerelateerde kennis kun je voor de eindgebruiker echt het verschil maken.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 8-2019]

Lees het artikel hier in PDF