Tech Data versimpelt uitrol van cloud-applicaties voor partners

Cloud Solutions Factory creëert oplossingen voor specifieke practices

Tech Data lanceerde dit jaar de Cloud Solutions Factory. Partners vinden er samengestelde oplossingen voor specfieke markten.

Traditioneel brengt een broadliner als Tech Data de producten en diensten van een groot aantal vendors – in dit geval zijn het er ruim 2100 – bij elkaar en bieden ze, al dan niet in bundels van verschillende producten, aan aan partners zoals resellers en system integrators. Los van de logistiek had een distributeur altijd al een rol in het adviseren van geschikte combinaties van hardware, software en diensten van leveranciers, zeker als het om multivendoroplossingen ging. Eerlijkheid gebied echter te zeggen dat de on-premisewereld in de loop van de tijd sterk standaardiseerde en consolideerde, en veel partners heel goed zelf een configuratie konden samenstellen. Dat is nu anders, stelt Rob Rijkhoek, Team Lead Solutions Manager binnen de unit Global Cloud. “Het is door het zeer brede cloudlandschap steeds lastiger voor partners het overzicht te bewaren. Zij hebben de opgave uit het brede aanbod een oplossing samen te stellen, een specifieke combinatie uit de honderden die mogelijk zijn.” Om in die behoefte aan informatie te voorzien, lanceerde Tech Data de Cloud Solution Factory. Hierin zorgt Tech Data ervoor dat oplossingen dusdanig ontworpen, gebouwd en getest worden, dat een partner die eigenlijk direct kan uitrollen. “We maken in zekere zin voorkeurscenario’s voor de meeste voorkomende toepassingen.”

Keuze

“Die configuratie, die we zelf programmeren, is beslist niet one size fits all”, benadrukt Rijkhoek. “Dat zie je wel vaak in een cloud marketplace, maar dit leidt vrijwel altijd tot een beperking. Ofwel je hebt als partner heel veel kennis nodig om het zelf helemaal te configureren, of je moet een standaardoplossing uitrollen en heb je uiteindelijk een te beperkte keuze of flexibiliteit. Wij proberen wel de partner keuze te geven. Zodat ze het kunnen configureren naar hun eigen wensen.”

‘Resellers zullen zich moeten specialiseren en kennis opbouwen’

Oplossingen

Rob Rijkhoek geeft aan dat de samengestelde solutions zowel vanuit een bepaalde techniek, als gericht op toepassing in specifieke segmenten zijn samengesteld. “Wat we hebben gedaan is het volgende: we hebben samen gezeten met Amazon Web Services (AWS) en met Microsoft (Azure). Met die twee partijen bekeken we welke praktische oplossingen je zou kunnen opzetten.” Het cloud-aanbod is inmiddels wereldwijd en via verschillende aanbieders heel breed, weet Rijkhoek. “Dat is prachtig, denkt een partner dan, maar hij wil weten hoe hij een dataprotectie-business kan opbouwen. Hoe hij snel applicaties kan creëren en uitrollen voor zijn klanten. Of hij wil zich specialiseren in het aanbieden van een moderne werkplek binnen organisaties. Zo zijn er allerlei practices aan te geven maar je moet wel kiezen als partner. Daar hopen wij bij te helpen als Tech Data.” In de praktijk betekent dit dat de distributeur aan de ene kant vertelt wat een partner als basis kan gebruiken – Microsoft en AWS bieden allerlei technologie aan – maar daarnaast is er natuurlijk nog een heel groot aantal andere vendors binnen een specifieke branche of praktijk. “Als we inzoomen op bijvoorbeeld dataprotectie: daar vertegenwoordigen we vier of vijf verschillende merken die je kunt koppelen aan Azure of Amazon. Wij laten niet alleen zien welke combinaties je kunt maken, maar zorgen ook dat een en ander als totaaloplossing functioneert. Niet iedereen heeft immers kennis van én het onderliggende platform én de applicaties van andere vendors die je op dat platform uitrolt. Daarbij helpen we als Tech Data.”

Rob Rijkhoek

Kennisopbouw

De vraag is dan, hoe die partner de benodigde kennis op termijn wel kan opbouwen. Als je als partner immers gespecialiseerd bent in een securityleverancier, en nog niet heel veel kennis hebt van cloud-oplossingen, of een Microsoftpartner die nog zoekt naar securitytechnologie, en je wilt je wel in een dergelijke practice verder ontwikkelen, dan zul je toch moeten zorgen op niet al te lange termijn aan voldoende kennis in de organisatie te komen. Rob Rijkhoek: ”Die vraag is terecht. Onze solutions staan in de factory, maar daarmee heb je als partner nog geen kennis. Binnen de practice leveren wij een click-to-run-solution.

En daaromheen bestaan dan trainingen, services, en vendorprogramma’s. Tech Data biedt in dat opzicht een breed scala aan diensten om zo’n practice op te bouwen.” Daarnaast verzorgt de distributeur salestrainingen, marketingsupport, migratieservices en managed services om de partner te ontlasten.

Reflectie

De ondersteuning van en door Tech Data aan partners betekent niet dat die zich niet nadrukkelijk moeten specialiseren. “Nieuwe partners moeten een soort assessment doen opdat we samen weten waar ze staan, wat het kennisniveau is en hoe sterk ze actief zijn in een bepaalde sector of techniek. Hieruit moet ook blijken waar ze met hun onderneming naartoe willen.” Rijkhoek stelt dat je eerlijk naar jezelf en de klanten moet zijn als je als partner een specifieke markt of sector wilt bedienen. “Waar ze als ondernemer met hun bedrijf naartoe willen.”

Ook partijen die wel al over een brede praktijk en kennis beschikken, kunnen profiteren van de Cloud Solution Factory. “Je kunt als partner je dure enigineer een back-upomgeving laten inrichten, maar als de reseller dat standaard afneemt bij ons, dan heeft de ontwikkelaar tijd voor activiteiten met een veel mooiere marge waarmee de partner zich ook nog eens onderscheidt in de markt.” Rijkhoek geeft aan dat dit tevens leidt tot een reductie van tijd en complexiteit.

Twaalf practices
De Cloud Solution Factory ontwikkelde tot nu toe 23 click-to-run-oplossingen, in verschillende samenstellingen, vertelt Rob Rijkhoek. “Sommige zijn volledig gebaseerd op een enkel platform, anderen maken ook gebruik van oplossingen van andere leveranciers.” De Factory heeft twaalf zogenoemde solution practices beschreven. “Bij elk van die practices willen we een groot aantal oplossingen ontwikkelen.” Op termijn is het de bedoeling dat de tooling die Tech Data ontwikkelt om verschillende applicaties met elkaar te verbinden ook beschikbaar komt aan de kanaalpartners, “zodat die er zelf maatwerkoplossingen mee kunnen bouwen.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2019]

Lees het artikel hier in PDF