Rittal: Datacenters moeten zich aanpassen

De markt verandert – OCP als oplossing

De datacentersector wordt flink opgeschud. Nieuwbouw en overnames bepalen niet langer als enige de agenda, zegt André Hiddink, productmanager bij Rittal. Hij wijst op de impact van overheidsbeleid en maatschappelijke discussies over het milieu. Daarnaast verandert ook de klantverwachting in hoog tempo.

 

André Hiddink vindt dat het tijd is stil te staan bij de andere veranderingen in de datacentersector. “Naar mijn mening ziet een groot deel van de sector nog te weinig dat er meer speelt dan groei, fusies en consolidatie. De sector krijgt de komende periode met ingrijpende veranderingen te maken.”

‘OCP is een mes dat aan twee zijden snijdt’

Hij wijst als eerste op de rol van de overheid. Brussel heeft bepaald dat als eerste het stroomverbruik van nieuwe servers per volgend jaar moet worden verminderd. Dat raakt ook de datacenters, want zij zullen geconfronteerd worden met vragen over de hardware die zij zelf inzetten of aan klanten aanbieden. Dat laatste is deels een voorbeeld van de toenemende maatschappelijk druk die Hiddink waarneemt. Wat hij daar verder toe rekent is het ‘nimby-effect’. Iedereen snapt het belang van datacenters, maar niemand is blij met uitbreiding of nieuwbouw in zijn directe omgeving.

Klantwensen

De IT-wensen van het bedrijfsleven veranderen en dat raakt de datacenters direct. Hiddink: “Steeds meer bedrijven verwachten dat een datacenter hen optimaal ontzorgt. Ze willen de hardware niet meer zelf aanschaffen en onderhouden. Die taken willen ze bij het datacenter neerleggen.” Bedrijven willen zich niet meer verdiepen in stroomvermogen, koelingscapaciteit of vloeroppervlak. De enige dat ze willen is flexibele en schaalbare capaciteit.

Andre Hiddink

Datacenters moeten veranderen

Deze veranderingen en wensen hebben impact op de datacenters. Stilstaan door vast te houden aan de bestaande business leidt dan ook tot een mismatch tussen vraag en aanbod. Datacenters zouden wat Hiddink betreft de eigen businesscase tegen het licht moeten houden en daarbij de vraag stellen hoelang dit model nog bestaansrecht heeft.

Datacenters staan wat hem betreft voor twee grote uitdagingen: de business aanpassen op de veranderde klantvraag en de business zo inrichten dat aan de overheidseisen voor duurzaamheid – die verder zullen worden verhoogd – blijvend kan worden voldaan.

OCP als oplossing

Volgens Hiddink is er reeds jaren een oplossing voor deze twee vraagstukken, namelijk OCP. OCP is een mes dat voor de reguliere datacenters aan twee zijden snijdt. Het stelt ze in staat aan zowel de moderne klantwensen als de overheidseisen te voldoen omdat het uitgaat van maximale efficiency. Het is ‘proven technology’ waar de hyperscalers al jaren gebruik van maken. Er is trouwens nog een reden waarom datacenters volgens Hiddink serieus naar OCP moeten kijken. Wie met hyperscalers wil concurreren, zal zelf ook OCP moeten omarmen. Ten slotte doet Hiddink nog deze oproep: “Wie meer wil weten over OCP in de praktijk is van harte welkom in ons OCP Experience Center nabij Amsterdam.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2019]

Lees het artikel hier in PDF