Nu online te lezen: Datacenter & Cloud Dossier 2019

Kansen in de cloud

De snelle opmars van cloudservices heeft direct invloed op het indirecte IT-kanaal, blijkt uit verschillende interviews die we hadden voor dit dossier. De verkoopvolumes aan ‘traditionele’ hardware dalen, de complexiteit van oplossingen neemt toe en steeds meer fabrikanten streven naar een volledig ‘as a service’-model.

Nu weet iedereen dat ‘cloud’ geen tovenarij is: uiteindelijk staat er ergens een server te draaien – en wel in een datacenter. Het aantal datacenters groeit sterk in ons land. Dit maakt Nederland tot een belangrijke hub in het internationale dataverkeer. Ook resellers en systemintegrators die zich toeleggen op digitale services en clouddiensten profiteren van deze sterke infrastructuur.

Aan de andere kant zien we, met name in de omgeving van Amsterdam, een gebrek aan capaciteit op het energienet, en zelfs politieke tegenwerking als een nieuw datacenter zich wil vestigen. De branche zou niet duurzaam genoeg zijn.

Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association, blikte onlangs in verschillende media vooruit op 2020: “De sector blijft groeien en investeerders zijn op zoek naar projecten. Er is een groeiende behoefte aan energie en evenzeer aan geschoolde mensen. Dit zien we niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dezelfde problemen en uitdagingen zijn duidelijk zichtbaar in elke datacenterhub ter wereld, van Londen, Parijs en Frankfurt tot Singapore, van Washington tot Chicago. De eerste hub die deze uitdagingen kan overwinnen, heeft de toekomst.”

Grove adresseert nadrukkelijk uitdagingen én kansen. En niet voor niets. Nog steeds is het groeitempo van de digitale economie hoog. IDC voorspelt dat tegen 2021 meer dan vijftig procent van het mondiale BBP uit de digitale economie zal komen. De Europese digitale infrastructuur is op koers om binnen vijf jaar minstens te verdubbelen.

Uitdagingen zijn, volgens Grove, onder meer kwesties op het gebied van infrastructuur, onderwijs, duurzaamheid, wetgeving en veiligheid. Stroomnetten groeien bijvoorbeeld niet snel genoeg om gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen, dus hebben we verschillende processen en oplossingen nodig.

Grove herkent tevens een verschuiving binnen de industrie als het om diensten gaat die datacenters aanbieden. Die komen daarmee direct in het vaarwater van ‘traditionele’ resellers terecht: “Er is een toenemende vraag naar datacenters die aanvullende diensten aanbieden. Denk aan cloudtoegang, connectiviteit en securityservices. Om datacenters succesvol te laten zijn, moeten ze zich aanpassen aan deze vraag, afhankelijk van de specifi eke wensen van hun klanten. Voor regionale datacenters zien we een belangrijke rol als het gaat om de groeiende vraag naar geavanceerde services.”

ChannelConnect-Mels-DeesDie laatste constatering kan ook een kans betekenen voor partijen in het kanaal. Met de opkomst van IoT en 5G moeten datacenters en applicaties immers nog dichter bij elkaar staan en hier ligt een kans voor datacenters die zich buiten de grote datahubs (Amsterdam, Groningen) bevinden. Eindklanten die besluiten diensten uit de cloud af te nemen, hebben zelf lang niet altijd toegang tot een datacenter. Het is de IT-partner die de brug kan slaan tussen on-premise en cloud, tussen de dagelijkse business en het ‘verre’ datacenter. ‘As a service’ biedt kansen, juist voor het kanaal.

Mels Dees, Content Director
mels@imediate.nl

Klik op de cover en lees het Datacenter & Cloud Dossier van 2019 nu online.