maincubes: Colocatie 4.0: serverruimte + marktplaats voor digitalisering

Groeiende datavolumes dreigen veel bedrijven boven het hoofd te groeien. Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence en Augmented Reality betekenen de weg naar de toekomst, maar hoe kunnen mkb-bedrijven en enterprise-ondernemingen van deze technologische mogelijkheden profiteren zonder het risico te lopen zich hierin te verslikken?

In 2020 zullen naar verwachting 50 miljard apparaten en 7,5 miljard digitale identiteitsgegevens beschik- baar zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Duitse federale vereniging voor informatie- technologie, telecommunicatie en nieuwe media (Bitkom). De vraag is hoe mkb-bedrijven en ook enterprises dergelijke datavolumes efficiënt kunnen managen. Lukt het hen om via slimme bigdata-analyse wellicht nieuwe businessmodellen te creëren en kunnen zij voorkomen dat concurrenten hen met behulp van deze ‘cutting edge’-technologieën weten in te halen?

Eigen datacenters van mkb-bedrijven en enterprises zijn vaak niet ingericht om aan de aangescherpte eisen vanuit deze huidige marktbehoeften tegemoet te komen. Daarbij gaat het om de security-infrastructuur, maar ook om compliance. Datacenters in eigen beheer zijn doorgaans niet uitgerust om te voldoen aan de eisen vanuit GDPR (General Data Protection Regulation), terwijl de kans op dataverlies als gevolg van hiaten in de security, of bijvoorbeeld hacks of menselijke fouten, veel groter is en zelfs fataal kan zijn voor de businessoperaties. Om deze redenen houden steeds minder mkb-bedrijven en enterprises hun datacenters in eigen beheer, zij kiezen steeds vaker voor colocatie.

Colocatieaanbieder van de toekomst

De eisen die gesteld worden aan toekomstbestendig ingerichte externe datacenters zijn aanzienlijk toegenomen. Dit is een ontwikkeling waar colocatieaanbieders niet omheen kunnen als ze concurrerend willen blijven. Het gaat tegenwoordig om meer dan alleen het aanbieden van datacenterruimte en racks. Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid, een modern securityconcept, schaalbaarheid en de mogelijkheid om piekbelastingen te compenseren, dat is wat er tegenwoordig wordt verwacht van een professionele datacenteraanbieder. Ook geoptimaliseerde stroomvoorziening en koelsystemen zijn belangrijk. Deze moeten zowel duurzaam zijn alsook gemakkelijk aanpasbaar aan de eisen van een klant.

En daar houdt het ook niet op. Datacenters moeten evolueren door te anticiperen op de verdere ontwikkelingen die de digitalisering met zich meebrengt en door mee te werken aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën en diensten. Datacenters moeten slimme concepten kunnen presenteren die weten in te spelen op revolutionaire ontwikkelingen, zoals die momenteel bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van ‘Industry 4.0.’ Met andere woorden: de trend gaat in de richting van colocatie 4.0. Dit moet datacenterklanten de noodzakelijke digitale vrijheid bieden om te opereren en te kunnen inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen.

Veel bedrijven hebben een datacenterconcept nodig dat onderdeel wordt van hun nieuwe ‘agile’ waardeketen. Zij moeten een oplossing zoeken die flexibel de steeds snellere productcycli en de steeds kortere levertijden – van onder andere data – ondersteunt die eindklanten nu al vragen. Op dezelfde wijze zoals producten met elkaar verbonden zijn, en vervolgens toegevoegde waarde weten te creëren via Internet of Things (IoT), zijn ook bedrijven op zoek naar een ‘value added’ netwerk, dat hen verbindt met alle marktvariabelen die zij nodig hebben.

Voordelen van verbonden colocatie

maincubes is er al in geslaagd om dit concept te realiseren. Als Duits bedrijf met hoog-beschikbare datacenters in Frankfurt am Main in Duitsland en bij Schiphol Amsterdam in Nederland, biedt maincubes zijn klanten meer dan alleen gecertificeerde databeveiliging en een veilige thuisbasis voor servers en racks.

Bovenop het strengbeveiligde colocatieaanbod, heeft maincubes zijn ‘secure- exchangeplatform’ geïnitieerd. Klanten krijgen via dit strengbeveiligde platform bijvoorbeeld toegang tot een uitgebreid securityaanbod. De modernste diensten van partners zoals Telekom Security worden hierop aangeboden, wat klanten extra veiligheid kan bieden, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval. Het platform stelt bedrijven en cloudaanbieders tevens in staat om verbinding te maken met andere gebruikers over de hele wereld en te profiteren van hun IT-, connectiviteit-, cloud- en in het bijzonder IoT-diensten.

De maincubes secure exchange functioneert dus als een marktplaats: iedereen kan zijn ‘goederen’ aanbieden, informatie vinden, kopen wat men nodig heeft en deze eenvoudig integreren in eigen diensten.

Mobiliteit, manufacturing, smart city

Het is de toekomst van colocatie. Het creëren van veilige ecosystemen die bedrijven faciliteren bij het flexibel en moeiteloos uitbreiden van activiteiten en het betreden van nieuwe gebieden. Daarbij kan het gaan om zaken als veilige mobiliteit, digitale manufacturing, smart city, of om veilige betalingen. Dankzij de directe verbinding tussen de datacenters van maincubes in Amsterdam en Frankfurt zijn alle diensten ook beschikbaar over de locaties heen.

Dit is niet alleen een simpele win- winsituatie voor alle betrokken partijen, het is ook een steeds noodzakelijker ingrediënt voor bedrijfssucces. In de nabije toekomst wordt het gezamenlijke gebruik van netwerkmiddelen een noodzaak voor bedrijven, omdat zij zelf niet in staat zullen zijn om aan de toekomstige complexe eisen te voldoen. De volgende stap voor bedrijven is vervolgens om het idee van het ‘grote, open Internet of Things’ in samenwerking met partners daadwerkelijk tot leven te brengen en de daaruit voortvloeiende horizontale netwerken van diensten te gebruiken om hun digitale transformatie te ondersteunen.

Deze tekst is gebaseerd op een whitepaper van maincubes

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine 2019, nummer 3]

Lees het artikel hier in PDF