Fiber Vakdag kijkt naar de toekomst

Tijdens de Fiber Vakdag op 18 juni in Zwolle spreken vertegenwoordigers van de Nederlandse glasvezelsector over toekomstbestendige infrastructuren.

Deze dag wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd om alle belanghouders van de sector bij elkaar te brengen.

Dat is volgens de organisatie hard nodig, want de komende jaren zal de vraag naar datanetwerken met zeer hoge capaciteiten snel groeien. De verwachting is dat in ieder geval tot 2026 de behoefte aan zogenaamde downstream capaciteit op netwerken jaarlijks met 40% of meer zal toenemen. Die behoefte wordt gevoed door nieuwe diensten voor consumenten en de groei van bestaande diensten als 4k-streaming video. Ook de steeds bredere adoptie van cloud- en andere zakelijke digitale diensten draagt bij aan deze groei. Glasvezelnetwerken spelen een sleutelrol in deze ontwikkelingen.

De Fiber Vakdag wil daarom ook dit jaar alle relevante economische en maatschappelijke effecten van glasvezelnetwerken belichten. Vincent Locht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spreekt er over de voortgang van het vorig jaar door het kabinet-Rutte III geïntroduceerde actieplan digitale connectiviteit. Ook spreekt FCA voorzitter Lex Wils over de noodzaak van onderlinge samenwerking tussen glasvezelnetwerken en welke stappen daartoe al zijn gezet.

Economische betekenis

Twee panels belichten de economische betekenis van glasvezel en de noodzaak voor meer kwalitatieve, toekomstbestendige glasvezelnetwerken. Ze worden begeleid door professor ingenieur Jaap van Till, die tijdens zijn lange carrière als netwerkexpert onder ander het SURFnet 4 netwerk en het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) ontwierp.

Regionaal en lokaal

Tijdens de Fiber Vakdag is ook aandacht voor de regionale en lokale initiatieven die zijn opgezet door bewoners van gebieden waar geen FTTH-glasvezelnetwerk beschikbaar is. Deze initiatieven hebben wisselend succes en kunnen volgens de FCA een steun in de rug gebruiken. Daarom is tijdens de Fiber Vakdag een glasvezel helpdesk beschikbaar. Deze helpdesk is speciaal bedoeld voor glasvezelinitiatieven die op zoek zijn naar advies van experts, bijvoorbeeld over de aanleg van een netwerk, juridische kwesties of het ontwerp.

Tijdens de Fiber Vakdag staat niet alleen de inhoud centraal, maar ook het leggen van onderlinge verbindingen. De gehele dag is een uitgebreide meeting place geopend, waar allerlei partijen uit de sector en stakeholders de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. Ook kunnen bezoekers van de Fiber Vakdag makkelijk met elkaar kennismaken tijdens speeddate sessies. De Fiber Vakdag is gratis toegankelijk.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website.