LANCOM bouwt aan enorme SDN WAN

LANCOM Systems en het in Düsseldorf gevestigde ICT-bedrijf ecotel willen samen een van de grootste SDN WAN’s van Europa opzetten. Het gaat om een verder niet-genoemd bedrijf dat bijna 8800 locaties via een VPN met elkaar wil verbinden.

Technologie

Ecotel draagt zorg voor de implementatie, migratie, uitrol en het onderhoud. LANCOM fungeert als technologiepartner en levert de hardware-infrastructuur. Dit betreft krachtige IPsec-VPN-routers en een cloud-gebaseerd platform voor centrale en in hoge mate geautomatiseerde bewaking en beheer van de complete netwerkarchitectuur. Het nieuwe SD-WAN dient ter vervanging van het eerder door de klant gebruikte MPLS-VPN.

Het WAN omvat een volledig beheerd netwerk met integrale informatiebeveiliging die volgens de leveranciers voldoet aan de hoogste normen op het gebied van gegevensbescherming. Alle gegevens die worden overgedragen tussen de bedrijfslocaties en het hoofdkantoor van de klant moet met behulp van in Duitsland vervaardigde technologie versleuteld, gerouteerd en 24×7 in de gaten gehouden worden.

Het centrale beheer- en bewakingsplatform, de LANCOM Management Cloud, wordt door ecotel als private cloud-instance gehost in zijn georedundante en ISO-gecertificeerde high availability-datacenters in Frankfurt am Main en Düsseldorf. Hier zijn volgens LANCOM de virtuele routers geïnstalleerd die de IPsec-VPN-tunnels van de externe locaties samenbrengen.

Tegelijkertijd met de inrichting van het SD-WAN zal ecotel de nog aanwezige ISDN-aansluitingen op individuele bedrijfslocaties omzetten in volledig IP-gebaseerde spraakoplossingen. Daartoe maakt het gebruik van zijn aanbod van producten voor uiteenlopende typen aansluitingen. En een aan de behoeften van de klant aangepaste IP Centrex-oplossing (een virtuele telefooncentrale). De uitrol moet binnen zes maanden tijd afgerond zijn.