Datacenter.com treedt toe tot Europese lobbygroep

Datacenter.com is lid geworden van de European Data Centre Association (EUDCA), een belangenorganisatie van grote datacenterleveranciers binnen Europa.

Via de organisatie wil Datacenter.com invloed gehoord worden bij besluiten die op Europees niveau worden genomen die invloed hebben op de branche. Onder meer Equinix, Interxion en Digital Realty Trust zijn al lid.

“De EUDCA is erop gericht dat de markt voor datacenterproviders een grote rol blijft spelen binnen de Europese economie”, zegt Jochem Steman, CEO van Datacenter.com.

“De EUDCA maakt zich er hard voor dat wetgevers en andere belanghebbers de nodige informatie krijgen zodat ze besluiten kunnen nemen die invloed hebben op de branche, terwijl de operators tegelijkertijd markten willen laten bereiken die anders onbereikbaar zouden blijven”, zegt Alex Rabbetts, Managing Director bij de groep.