Exclusive Networks gaat samenwerken met Datacore Software

Exclusive Networks is een nieuw partnerschap aangegaan met DataCore Software, pionier van Software-Defined Storage (SDS). Dit creëert voor bedrijven de mogelijkheid om het prestatievermogen van applicaties te optimaliseren, en tegelijkertijd economische controle te houden over hun infrastructuren.

Tegenwoordig worden bedrijven geconfronteerd met diverse uitdagingen, zoals een verlaging van IT-budgetten en tegelijkertijd een explosie aan data, specifiek als het gaat om opslag en databescherming. Software-Defined Storage oplossingen van DataCore spelen in op deze nieuwe behoeften in de markt. In een tijd dat de opslagmarkt in constante beweging is en digitale migratie een enorme opgave wordt voor bedrijven, hebben groepen adequate storage oplossingen nodig om te voldoen aan de maatstaven voor een snel en eenvoudige toegang tot data. Dit allemaal met in het achterhoofd dat er rendement behaald moet worden op de investeringen.

Exclusive Networks gaat twee SDS-oplossingen van DataCore voeren:
– SANsymphony: een kernproduct van DataCore Software. Deze software oplossing maakt opslagvirtualisatie mogelijk door externe drives en/of interne serverdrives samen te voegen. Zo wordt er een unieke beheerinterface gemaakt en worden er nieuwe features op wereldwijde schaal geïntroduceerd. Denk daarbij aan stretchcluster, cache en automatische tiering, parallel I/O, data deduplicatie, compressie, etc.
– DataCore Hyperconverged Virtual SAN: Dit product voegt de interne hypervisor opslag samen (VMware, Hyper-V, Xen, KVM) om zo één krachtige, gedeelde opslag te creëren met een hoge beschikbaarheid voor een hyperconverged infrastructuur.

De oplossingen kunnen toegepast worden op elk bestaand infrastructuurtype om zo software van hardware te kunnen scheiden. Met deze oplossingen helpt DataCore Software bedrijven voordeel te halen uit de laatste technologieën zonder een kostenstijging, met behoud van de bestaande infrastructuur. Al 20 jaar is DataCore een pionier op het gebied van opslag virtualisatie technologieën. Met een flexibele en behendige benadering naar klanten toe worden heterogene opslag oplossingen geboden die de prestatie verhogen.

Meer informatie: www.exclusive-networks.nl