Portland Europe: De nieuwe MSP ‘Goldrush’ is de public cloud

Cees Quirijns, COO Portland Europe

De public cloud bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan Infrastructure-as-a-Service (IaaS) de bekendste is, naast Softwareas-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en BusinessProcessing-as-a-Service (BPaaS), en verder nog alles wat te maken heeft met cloudmanagement en securityservices. De drie dominante spelers in de public cloud zijn AWS van Amazon, Azure van Microsoft en Google Cloud.

 

De komende vijf jaar gaat de Nederlandse public-cloudmarkt verdubbelen, van ongeveer 2 miljard euro nu naar rond de 4 miljard euro in 2022, zo verwachten onze vrienden van Gartner, zegt Quirijns: “Dat betekent een groei op jaarbasis van ongeveer 16 procent, ruim boven het verwachte gemiddelde groeicijfer van de IT-markt. In termen van geld komt de groei met name uit de SaaS-hoek, die van rond 1,5 miljard euro naar 2,5 miljard gaat. Tweede groeier is IaaS, in 2022 goed voor een half miljard euro, een plus van 20 procent op jaarbasis. De drie ‘hyperscalers’ zullen het meest profiteren van de groei. Waarom? Omdat eindgebruikers steeds meer focussen op ‘business outcomes’ en dan kun je niet meer om de cloud heen.”

Digitale transformatie ‘made easy’

Quirijns: “De snelste methode om gebruik te gaan maken van de voordelen van de publieke cloud is ‘lift & shift’: je pakt op wat je nu on-prem hebt staan en verplaatst het naar een (of meer) publiek cloudplatform(en). Dat is de snelweg; gaat dat je wat al te snel, dan pak je de provinciale weg, de ‘SaaS-route’. Daarbij migreer je in je eigen tempo allerlei zaken die nu on-prem draaien naar de cloud. Gaat je dat nog te snel, dan ga je via een 50-kilometerzone en vervang je bestaande applicaties door een cloudnative versie. Deze methode wordt overigens het minst gekozen vanwege onder meer kosten, tijdsinvestering en gelimiteerde wendbaarheid.”

Waarom kiezen voor de ‘grote drie’?

“Amazon, Microsoft en Google hebben in de afgelopen jaren dermate veel geïnvesteerd in talloze functionaliteiten binnen hun publieke-cloudaanbod dat daar voor nieuwe spelers – internationaal en zeker lokaal – geen enkele eer meer aan is te behalen”, legt Quirijns uit. “Daarnaast is er nog steeds ruimte voor de hybrid cloud: de combinatie van de publieke cloud met de private cloud. Maar in die combinatie krijgt het publieke gedeelte een steeds belangrijker plaats. De initiële achterdocht op het vlak van security ebt langzaam weg ten gunste van de fl exibiliteit en de schaal- en kostenvoordelen van de publieke cloud. Met die ontwikkeling moeten MSP’s nu echt rekening gaan houden: daar zit zoveel capaciteit en functionaliteit, dat kun je gewoon niet zelf regelen. We zien nog te vaak dat ze vergeten om ook de publieke cloud te omarmen, en als ze dat al wel doen ze zich dan beperken tot één cloud in plaats van een multicloudstrategie te ontwikkelen. Terwijl je door naast de private cloud een multicloudbenadering te adopteren je je klant de ‘highway to the cloud’ kunt aanbieden.”

Wat zijn de ‘golden nuggets’ voor de MSP’er?

Quirijns: “De nieuwe goldrush is gebaseerd op drie kerndiensten. Verdienmodel één zijn de professional services, ofwel de consulting- en implementatiekant van het verhaal. Verdienmodel twee zijn de support-services na implementatie van de cloudoplossing. Model drie ten slotte draait om de multicloud-orkestratie, de gebruiker helpen om workloads tussen de verschillende clouds te kunnen bewegen. Een zeer belangrijke value add, omdat je daarmee als ‘cloud broker’ je gebruikers vrijwaart voor een ongewenste vendorlock-in. Begin volgend jaar komen we op dit terrein dan ook met ‘breaking news’ waarin we de ‘locaties van de goudmijnen’ met onze MSP’s zullen delen!”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect magazine, nummer 8]

Lees het artikel hier in PDF