LANCOM breidt LMC uit

Infrastructuurproducent LANCOM Systems breidt zijn LANCOM Management Cloud (LMC) uit. De Software Defined Networking (SDN)-oplossing wordt nu algemeen beschikbaar, terwijl het dashboard overzicht biedt over alle beveiligings- en compliance-relevante informatie rond netwerkapparaten. Daarnaast worden Alerting & Notifications, een auto-updater en een bulkimport-functie voor netwerk-apparaten en locaties geïntroduceerd.

Het nieuwe Security & Compliance Dashboard in de LANCOM Management Cloud (LMC) implementeert, monitort en beheert de security-policies binnen de bedrijfsmuren. Het dashboard controleert de configuraties van alle door SDN beheerde routers, switches en WLAN-access points en kan naar behoefte worden aangepast. Gebruikers kunnen licenties en firmware in de gaten houden en de garantiestatus van de netwerk-apparaten controleren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld voorkomen dat ontbrekende updates of verouderde hardware de veiligheid van het netwerk in gevaar brengen. Bovendien legt het dashboard alle pogingen vast om van buiten op het netwerk te komen en toont de uitgaande verbindingen van de gateways. Dit moet het eenvoudiger maken om ongeautoriseerde toegangspogingen en verbindingen op te sporen.

Auto Updater

Met de Auto Updater kunnen beheerders automatische updates van het besturingssysteem (LCOS) centraal voor alle netwerk-apparaten of individueel per apparaat activeren als deze aan de LMC zijn gekoppeld. De updater kan verschillende soorten regels toepassen. Zo kunnen beheerders bijvoorbeeld alleen beveiligingsupdates, onderhoudsupdates of de laatste versie van de LCOS automatisch laten uitvoeren. Ook kunnen zij de test- en update-interval flexibel instellen.

De nieuwe Alerting & Notifications-functie kan volgens LANCOM tot op detail worden ingesteld. Zowel wat betreft de ontvangersgroepen als de methode, e-mail en op een later tijdstip SMS. Deze parameters kunnen individueel worden ingesteld voor een grote verscheidenheid aan alarmen en berichten, inclusief geautomatiseerde informatie over het herstel van de gewenste status. Intelligente algoritmes bepalen welke problemen met elkaar samenhangen en voorkomen een opeenstapeling van onnodige alarmen. Zij voorkomen bijvoorbeeld dat alle access points en switches van een grotere implementatie alarm geven als de bijbehorende router kort zijn internetverbinding verliest.

Met Bulk Import is het voor beheerders mogelijk om grote implementaties in een spreadsheet tool voor te bereiden en zo veel tijd te besparen. Bovendien kunnen zij de informatie via een CSV-bestand makkelijk importeren in de LMC.

Meer informatie over de LANCOM Management Cloud en andere nieuwe functies zijn hier te vinden.