ACC ICT komt met ICT-continuïteitsgarantie bij faillissement

ACC ICT introduceert, in samenwerking met softwareontwikkelaar TimeTell als eerste ICT-dienstverlener in Nederland een continuïteitsregeling waarbij online dienstverleners, DevOps teams en softwareontwikkelaars hun eindklanten na een faillissement kunnen blijven bedienen. Met deze Developers Edition neemt de Stichting Continuïteit ACC ICT de hele IT-dienstverlening van het failliete softwarebedrijf over. Zo blijven de online IT-omgevingen, apps en applicaties (SaaS) functioneren, gaat er geen data verloren en worden datalekken voorkomen.

Met de nieuwe dienst willen ACC ICT en TimeTell de onzekerheid wegnemen die bij klanten kan ontstaan als hun dienstverlener het economisch zwaar krijgt. Het is niet duidelijk wat er gebeurt met de data en apparatuur, dat terwijl de organisatie moet blijven voldoen aan alle regels.

Continuïteit

Als een softwareontwikkelaar, online dienstverlener of ACC ICT zelf failliet gaat, zorgt de Continuïteitsregeling, Developers Edition ervoor dat eindklanten nog minstens 3 maanden rechtstreeks ondersteund worden. Alle functionaliteiten van de online apps en applicaties, inclusief uitwijk- en beschikbaarheidsgaranties, blijven gehandhaafd. Daarnaast blijven de IT-specialisten van ACC ICT het dagelijks beheerwerk uitvoeren.

Data veilig bij faillissement

Dataretentie na faillissement is een grote zorg van veel opdrachtgevers van online dienstverleners en softwareontwikkelaars. De Continuïteitsregeling, Developers Edition zorgt ervoor dat data niet verloren gaat en persoonsgegevens niet op straat komen te liggen. De hardware valt niet in handen van curatoren of schuldeisers waardoor klantdata overgedragen kan worden aan de rechtmatige eigenaren. De regeling draagt er tevens zorg voor dat zowel de data als de online apps en applicaties worden overgedragen aan de rechtsopvolgers van het failliete softwarebedrijf. De IT-specialisten van ACC ICT begeleiden de overdracht.

Ook de ICT-ondersteuning blijft door het programma gewaarborgd, zo belooft ACC ICT. Op het moment dat een onlinedienstverlener of softwareontwikkelaar failliet gaat, neemt de Stichting Continuïteit ACC ICT het beheer voor minstens 3 maanden over. Dit geeft de failliete onderneming tijd om te zoeken naar oplossingen.

De Stichting Continuïteit ACC ICT is in 2016 opgericht. Toen lanceerde ACC ICT de Continuïteitsregeling, Business Continuity Edition. Deze regeling garandeert continuïteit bij een faillissement van ACC ICT zelf. De nieuwe Continuïteitsregeling, Developers Edition, speciaal voor softwareontwikkelaars garandeert opdrachtgevers continuïteit, zowel bij een faillissement van ACC ICT als bij een faillissement van klanten van ACC ICT.

Meer informatie over de continuïteitsregelingen en de Stichting Continuïteit ACC ICT is hier te vinden.