DataCenter Fryslân: We maken partners van klanten

Else Maria van der Meulen, DataCenter Fryslân

Door de constante focus op Amsterdam wordt wel eens vergeten dat de regio cruciaal is voor het mkb, onderwijs, overheid en gezondheidzorg. Die willen niet achteraan sluiten in de file op de A1 als ze actie op locatie moeten ondernemen. DataCenter Fryslân is in het tienjarig bestaan voor veel bedrijven een belangrijke rol gaan spelen.

 

DataCenter Fryslân begon met één locatie, met als pure colocatie als dienstverlening. Sinds 2014 heeft het bedrijf ook een tweede datacenter. Beide locaties zijn gevestigd in Leeuwarden en zijn met elkaar verbonden met eigen glasvezel. De spanningsvoorziening van beide locaties zijn volledig gescheiden op een eigen middenspanningsring. “Je ziet heel erg dat de zorg nog heel erg bezig is om de stap buiten de deur te zetten”, zegt directeur Else Maria van der Meulen. “Provincie en gemeenten doen dat ook, waardoor colocatie ondanks alle publieke cloudoplossingen groeit.” Omdat DataCenter Fryslân de enige partij in de regio is met dergelijke diensten, vormt zij vaak de fundering in de ICT-voorziening. “Ons datacenter is een soort marktplaats zijn, waar iedereen op neutrale plek samen komt.”

Regionale cloud

Het is omwille van dat kleinschalige en flexibele dat Datacenter Fryslân ook een regionale cloud op te zetten: De Friese Cloud. ”We doen vooralsnog alleen de verhuur van hele en halve racks”, zegt Van der Meulen. “We merken echter dat klanten afscheid willen nemen van al dat ijzerwerk, de servers. Verder zijn er heel veel mkb-bedrijven die ook best de stap naar cloud computing willen maken. Maar ze willen wel precies weten waar de data zich bevindt en wie het beheert. Dat soort partijen moeten hun gegevens hoe dan ook binnen Nederland houden, maar binnen Friesland zou nog mooier zijn. Het is een stuk emotie, maar ook praktisch als het gaat om de infrastructuur. Als het allemaal kan via de bekabeling die allemaal in Friesland ligt dan is dat alleen maar sneller en stabieler.”

‘Klanten willen afscheid nemen van het ijzerwerk, de servers’

Het is natuurlijk praktischer om je apparatuur dichtbij te hebben, maar ook de nabijheid van het zakelijke netwerk is belangrijk. “De lijntjes zijn gewoon korter”, zegt Van der Meulen. “Je weet met wie je zakendoet. Als er iets is, dan hebben ze meteen de juiste persoon aan de telefoon. Dat ervaren partijen als heel prettig”, aldus Van der Meulen. “Voor die klanten voor wie het te duur is een high-end cloudoplossing zelf te bouwen of in te kopen, willen we een betaalbare robuuste regionale variant ontwikkelen. We zijn hier al heel ver mee en willen partners en eindklanten hiermee ondersteunen in hun business en hun keuzes.”

Maatwerkprojecten

Het regionale karakter van DataCenter Fryslân maakt het volgens Van der Meulen beter mogelijk om mee te bewegen. “Op het moment dat een klant iets anders wil, dan kan een regionalenpartij daar ook invulling aan geven”, zegt ze. “Dat maakt het ook mogelijk om samen met klanten maatwerkprojecten op te starten. Zo houden we met Friese Cloud rekening met onze bestaande klanten. Zij worden onze partner.” Dat doet DataCenter Fryslân ook met onder andere duurzame projecten. “We kijken nu bijvoorbeeld ook naar het delen van onze warmte, en we hebben heel concrete gesprekken met de gemeente Leeuwarden. Verbetering van onze energie-efficiëntie is een repeterend proces. Bijvoorbeeld door de inzet van directe vrije koeling op onze tweede locatie of het eerder vervangen van de ups-en door een energiezuiniger variant op onze eerste locatie.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2018 van ChannelConnect]

Lees het artikel hier in PDF