Inspelen op continuiteit en connectiviteit troef bij Datacenter Groningen

Datacenter Groningen profileert zich als een regionale aanbieder met veel aandacht voor continuïteit en connectiviteit. Directeur Andrew van der Haar legt uit waarom juist die twee thema’s hoog in het vaandel staan.

“Wat wij zien is dat er steeds meer aandacht komt voor betere continuïteit en connectiviteit”, zegt Andrew van der Haar. “Het eerste vertaalt zich in meer vraag naar een aanvulling op het twin-datacenterconcept. Bij connectiviteit zien we steeds meer verkeer verplaatst worden van het open internet naar afgeschermde communicatie.”

Scheidsrechter

De uitbreiding van het twin-datacenterconcept heeft alles te maken met een hogere beschikbaarheid van de diensten en data. Van der Haar geeft aan dat in geval van een incident er gegarandeerd kan worden dat de andere locatie kan worden ingezet en er geen datacorruptie ontstaat. Tot op heden gebeurt de replicatie van data vanuit de beide locaties. De ervaring leert echter dat er situaties zijn waarbij dat suboptimaal is. Het toevoegen van een derde datacenter in het model – Van der Haar spreekt over de ‘scheidsrechter’ – zorgt ervoor dat het proces van replicatie altijd correct verloopt omdat de twee onderliggende locaties elkaar niet kunnen overrulen of tegenwerken. Datacorruptie en daarmee verlies van data, tijd en geld wordt zo voorkomen.

‘Via het open internet communiceren is voor zakelijke gebruikers vaker verleden tijd’

Het is een ontwikkeling die redelijk nieuw is, maar aan een serieuze behoefte voldoet. Van der Haar: “Met name SaaS-aanbieders hebben behoefte aan die derde schakel en met ons datacenter kunnen we daar perfect aan voldoen. Het zorgt echt voor een structurele verbetering bij onze klanten.”

Connectiviteit en maatwerk

Connectiviteit is het tweede punt waar Van der Haar bij stilstaat. “Dat we via het open internet communiceren is voor zakelijke gebruikers steeds vaker verleden tijd”, begint hij zijn uitleg. “Tegenwoordig wordt er door grote en kleine bedrijven gevraagd om aparte paden van de kantooromgeving naar het datacenter en naar de verschillende externe cloudplatformen. Dat heeft de nodige impact op elk datacenter.”

Wat hij daarmee bedoelt is dat het steeds meer voorkomt dat klanten eisen stellen aan zowel de kwaliteit van de connectiviteit in en naar het datacenter als de hoeveelheid partijen waarmee geconnecteerd kan worden. En omdat elke klant verschillend is komt er steeds meer maatwerk bij kijken. “Een klant die zijn kantooromgeving met ons datacenter verbindt via VPN of VLAN is de eerste veelgemaakte stap. Vervolgens connecteert hij via ons datacenter met weer andere clouddiensten en voor elk daarvan wil hij een veilig traject. Dat betekent dat wij in staat moeten zijn met steeds meer verschillende partijen te connecten.”

Van der Haar noemt verder onderzoek waaruit blijkt dat de datastromen jaarlijks met veertig procent kunnen groeien. De consequentie daarvan is dat de geboden oplossingen over de nodige flexibiliteit moeten beschikken. “Ook al heeft de klant dat niet scherp op zijn netvlies staan, wij houden er terdege rekening mee dat zijn vraag over de tijd wijzigt. Daardoor kunnen we dit soort maatwerkoplossingen snel aanpassen.”

Inspelen op deze ontwikkelingen loont voor Datacenter Groningen, zo verzekert Van der Haar. “Het leidt tot hogere klanttevredenheid en meer klanten.”

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2018 van ChannelConnect]

Lees het artikel hier in PDF