Intronics: Meer aandacht voor efficiency bij bekabeling loont

Marc Swolfs, CEO Intronics

Tijdens het interview met CEO Marc Swolfs van Intronics gaat het vaak over de constatering dat de markt op dit moment flink in beweging is. Dat is een opvallend geluid van deze aanbieder op het gebied van connectiviteit, bekabeling en de schakeling van signalen. Al snel werd duidelijk dat die constatering terecht is.

 

Het gesprek begint met de algemene vraag hoe de zaken gaan. Swolfs betrekt in zijn antwoord direct de hele keten. “We hebben op dit moment te maken met een omvangrijke opleving van de economie. Industrieel en elders wordt er uitgebreid. Er komen nieuwe activiteiten en gebouwen bij. Dat betekent weer de bouw en aanleg van ruimtes waar bekabeling voor algemene stroomvoorziening en IT nodig is. Dat leidt ertoe dat onze afnemers goed gevulde orderboeken hebben en dat merken wij bij Intronics duidelijk aan de bestellingen.”

‘Cat 8.1 is belangrijke ontwikkeling omdat het helpt omgevingen efficiënter en beter aan te sluiten’

Meer omzet en klanten betekent dat Intronics de afgelopen periode het personeelsbestand in Nederland en België ook met ruim acht procent heeft zien toenemen. Dat is iets wat de meeste klanten ook zouden willen, zegt Swolfs. “Maar het is toch wel merkbaar dat er meer vraag dan aanbod is naar technisch onderlegd personeel op de arbeidsmarkt. We horen zelfs van partners dat ze niet de mensen hebben om alle aanvragen aan te kunnen. Dat is toch wel een opmerkelijk signaal over een markt die in beweging is.”

Arbeidsmarkt en efficiency

Intronics speelt in op het personeelstekort door de klanten te ondersteunen bij het functioneel ontwerp. Dat doet het bedrijf al langer, maar de vraag ernaar is wel verder toegenomen en Intronics neemt een groter deel van die opgave op zich. Door zo werk uit handen te nemen en in het ontwerp te letten op efficiënte aanleg en onderhoud zorgt het ervoor dat de system integrators toch meer projecten kunnen aannemen en binnen de gestelde kaders kunnen opleveren. “Daarbij letten we er vanwege het tekort aan personeel tegenwoordig nog meer op dat we bij nieuwbouwontwerpen strakker sturen op efficiency”, voegt Swolfs daar aan toe. “Een voorbeeld daarvan is werken met standaard lengtes afgewerkte bekabeling. Als je dat overal kunt toepassen scheelt dat veel tijd, omdat er geen afmeten meer nodig is en de extra handelingen van stekkers of connectoren aanbrengen vervallen.” Verder is er nog een aspect van efficiency dat los staat van de hoeveelheid handelingen, maar waar ze bij Intronics in de ontwerpfase wel terdege bij stilstaan. Een goed functioneel ontwerp op basis van prefabs voorkomt materiaalverspilling, wat zich weer vertaalt in lagere kosten.

Bij renovaties of uitbreidingen in bestaande omgevingen heeft men echter te maken met bestaande infrastructuur, zoals kabelgoten. Daar kunnen de installateurs met prefabproducten niet altijd dezelfde tijdwinst en efficiency realiseren, vooral niet als de kabelgoten aan de krappe kant zijn. Het uitwijken naar draadloos voor de netwerken klinkt dan als een voor de hand liggend alternatief, maar dat is niet overal toepasbaar. Daarnaast bestaat er geen honderd procent draadloos, er is altijd minimaal een voedingskabel nodig.
Swolfs verwacht overigens dat de krapte op de arbeidsmarkt zal aanhouden. Het zal een driver voor fabrikanten en installateurs zijn te blijven zoeken naar manieren en technische oplossingen om de effectiviteit en efficiency verder te verhogen.

Cat 8.1

Een andere ontwikkeling die voor beweging in de markt zorgt is Cat 8.1 bekabeling. Binnen thuis- en kantooromgevingen zijn de utp-ethernetaansluiting Cat 5e of Cat 6a de standaard. In datacenters en serverruimtes komen dat soort verbindingen weinig voor. De doorvoersnelheden die daar gevraagd zijn, liggen flink hoger. “Voor die hogere snelheden beschouwden we glasvezel lange tijd als de enige juiste oplossing en het was ook nog eens proven technology. Daarom zie je in datacenters en in de on-premise serverruimtes amper koper, het is glasvezel dat daar op bijna elk mogelijk niveau wordt toegepast”, aldus Swolfs.

Maar de ontwikkelingen staan niet stil, ook niet voor aansluitingen gebaseerd op koperdraad. Over Cat 8 werd al langer gesproken en sinds 2016 is er een gepubliceerde standaard voor Cat 8.1 en Cat 8.2. Sinds begin dit jaar komen productie en vraag naar Cat 8.1 op gang. Cat 8.1 betekent concreet dat het mogelijk wordt voor de korte afstanden die in een datacenteromgeving gelden – de zogenaamde rack-level interconnects – ethernet toe te passen. Het is beschikbaar in lengtes tot 30 meter en heeft een maximale capaciteit van 40Gb/s. De voordelen van Cat 8.1 liggen volgens Swolfs voor de hand. “De belangrijkste zijn dat we hier te maken hebben met een bekende technologie. Het is vertrouwd voor alle installateurs. Het kan worden aangelegd, onderhouden en vervangen zonder de aanvullende eisen en trainingen die voor glasvezel gelden. Dat is, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, een niet te onderschatten pluspunt.” Daarnaast is het backwards compatible, er zijn geen additionele investeringen nodig en evenmin dient er andere hardware geplaatste te worden om de Cat 8.1 bekabeling aangesloten te krijgen. Die voordelen zorgen ervoor dat de totale kosten voor aanschaf en aanleg van Cat 8.1 lager kunnen uitvallen dan glasvezel. En dat zal vanzelfsprekend zorgen voor meer vraag.

Doorontwikkelingen zijn positief voor efficiency

Hoewel Swolfs positief is over Cat 8.1 verwacht hij niet dat het van grote invloed zal zijn op het portfolio van Intronics; daarvoor is de markt voor datacenter- en serverruimtebekabeling te gering. Het is wel een belangrijke ontwikkeling omdat het helpt bestaande en nieuwe omgevingen efficiënter en beter aan te sluiten. Glasvezel is dan wel heel bekend in die markt, er zijn situaties waarbij de fysieke eigenschappen een groot voordeel zijn.

‘We zien en merken de impact van te weinig technisch onderlegd personeel op de arbeidsmarkt’

Bij de andere soorten bekabeling van derden of eigen merk die Intronics levert, zijn op dit moment slimme doorontwikkelingen zoals bij Cat 8.1 niet zichtbaar. “Je zou kunnen zeggen dat die markten minder in beweging zijn. Maar we hoeven niet vreemd op te kijken als we ook daar slimme en betere bekabelingsoplossingen krijgen”, schat Swolfs in. Dan zal gelden wat bij Intronics altijd opgaat: ze zullen verbeterde bekabeling in het portfolio opnemen als het een goed antwoord biedt op vragen van de system integrator, annex installateur en de eindgebruikers.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2018 van ChannelConnect]

Lees het artikel hier in PDF