Het bijzondere DNA van Bytesnet

Business development manager Michael Arbman claimt dat Bytesnet, door de nadruk te leggen op persoonlijk, dichtbij en vertrouwd, een bijzondere plek inneemt met de twee regionale datacenters. Wat hij daarmee bedoelt werd duidelijk in het volgende interview.

Bytesnet is in de regio’s Rotterdam en Groningen een bekende naam. Dat komt onder andere omdat we het persoonlijke in de klantrelatie veel aandacht geven. Ik zelf heb elke maand met zeker 20 procent van onze klanten persoonlijk contact”, zegt Arbman. Dat is geen harde doelstelling, maar het blijkt wel vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie te zijn. “We kunnen klanten alleen maar goed bedienen als we weten wat er echt leeft. Daarom is er meer dan sales- en supportcontact. Ik ga langs om te horen wat er leeft, waar klanten en hun klanten mee bezig zijn. Pas als je dat doet heb je het recht te stellen dat je je in de klant verdiept. Die inzichten zijn voor ons zeer belangrijk. Ook voor de langere termijn, want helpt ons te bepalen waarmee we rekening moeten houden.”

De focus op persoonlijk contact is geen uitvinding van Bytesnet. De oorsprong van de organisatie ligt in het oprichten en beheren van internetknooppunten. De eerste gebruikers daarvan waren de zorgsector en het onderwijs. Veel en persoonlijk contact is in die sectoren de regel en is ook onderdeel van de Bytesnet DNA geworden.

Het antwoord dichter bij huis

De focus op dichtbij is op een zelfde manier te verklaren. Sinds de internetknooppunten in Rotterdam en Groningen weten de klanten van de Bytesnet datacenters dat het antwoord ook dicht bij huis gevonden kan worden, maar dat het helpt als iemand daar een voortrekkersrol speelt. Arbman geeft aan dat daarvoor tegenwoordig de volgende aanpak werkt. “Wat wij stimuleren is dat onze klanten en partners via ons datacenter elkaar leren kennen en zaken met elkaar doen. Dat is iets wat veel beter kan en verder moet worden ontwikkeld. Men is nu toch nog snel erg terughoudend omdat te innige samenwerking wel eens omzet zou kunnen kosten”. Bytesnet geeft daar zelf het goede voorbeeld in.

Als Arbman de vraag wordt gesteld of Bytesnet altijd aan elke klantwens kan voldoen geeft hij namelijk aan dat dit niet het geval is. “Maar dan vind ik het tot onze taak behoren een klant een ander datacenter, waar wij vertrouwen in hebben, te adviseren. Dat is een vorm van samenwerking die mij geen omzet kost, maar op termijn wel meer gaat opleveren.”

Dit kan het bedrijf alleen doen omdat het zelf ook directe contacten onderhoud met de branchegenoten in de regio. In het geval van Rotterdam is dat in de vorm van Tier010, het samenwerkingsverband van datacenters uit die regio. Doel is bekender te maken dat Rotterdam een goede digitale hub is voor ondernemers die geen plek kunnen vinden in de metroregio Amsterdam. Tegelijkertijd wil men bekender maken dat ondernemers het antwoord op de datacenter- en connectiviteitsvraagstukken dichter bij huis kunnen vinden dan ze mogelijk verwachtten.

Vertrouwd

En dan is er nog ‘vertrouwd’ als deel van de slogan waar Arbman bij stil staat. “Vertrouwd betekent voor ons veel. We hebben klanten in de zorg en het onderwijs die absoluut zeker moeten weten dat de hardware en data 24/7 veilig is. Maar dat is zeker niet de enige klantgroep die hoge eisen aan ons stelt.” Bytesnet voldoet aan die eisen en beschikt over de gangbare certificeringen. Wie daarvoor de website raadpleegt ziet daar ook expliciet de stroomvoorziening beschreven worden. Arbman: “Met zoveel klanten in de zorg weten we als geen ander dat voor die groep een honderd procent uptime een absolute noodzaak is. In een ziekenhuis mag de stroom nooit uitvallen en dat geldt ook voor de plekken waar de data van ziekenhuizen staan, onze datacenters dus. Het is een van onze speerpunten en dat spreekt ook klanten uit andere sectoren aan.”

Ambities op een chaotische markt

Op de vraag of de propositie gebaseerd op ‘persoonlijk, dichtbij en vertrouwd’ zich niet leent voor meer POP’s dan alleen Rotterdam en Groningen antwoordt Arbman dat Bytesnet de ambitie heeft op meer plekken aanwezig te zijn. Daarmee krijgt het gesprek een interessante wending. “Natuurlijk zien we dat wat wij bieden voldoet aan een vraag die ook elders in het land bestaat. De vraag is er het aanbod niet. Maar een datacenter start je niet zomaar, zeker niet in het huidige klimaat.” Arbman vindt dat er op dit moment sprake is van een chaotische markt. Er zijn veel buitenlandse investeerders op de Nederlandse markt actief die bijna blind de bestaande vierkante meters kopen en voor een prijsopdrijvend effect zorgen. Hij geeft verder aan dat er ruim aanbod is van bestaande locaties die weinig  aantrekkelijk zijn, door de leeftijd of achterstallig onderhoud. Die chaotische markt, waarin trouwens de klant totaal wordt genegeerd, is ook een van de redenen geweest waarom Bytesnet in Groningen zelfbouwen de voorkeur heeft gegeven boven het betrekken van bestaande datacenterruimte.

Nieuwbouw Groningen

De locatie van Bytesnet in Groningen op de Zernike Campus, waar deze zomer de eerste klanten worden aangesloten, is niet zomaar een datacenter. Het wordt een competence center waar rond de datacenterdiensten ook andere activiteiten ontplooid en ondersteund gaan worden. “Een van de zaken waar wij ons over verbazen is dat er alleen maar wordt gekeken naar de vierkante meters en capaciteit als het over datacenters gaat”, zegt Arbman. “Natuurlijk zijn die belangrijk, maar nog veel belangrijker is de data in een datacenter. Dat en niets anders is het ware goud. Wij zorgen ervoor dat klanten data kunnen vergaren, bewerken en verrijken. Dat is dus meer dan rackspace, koeling en stroom aanbieden.”

‘Met zoveel klanten in de zorg weten we als geen ander dat voor die groep een 100 procent uptime een absolute noodzaak is’

Om die laatste opmerking te kunnen plaatsen is het goed te weten dat Groningen niet alleen een erkende hotspot is als het gaat om de ontwikkeling van Apple-applicaties, maar dat op het gebied van 5G, IoT en big data de regio tot de nationale top behoort. Arbman: “Wij gaan ervoor zorgen dat al deze bedrijven en mensen hun werk en onderzoek goed kunnen doen. Daarvan gaat de regio profiteren, maar ook de rest van het land.” Om die reden is dan ook in het ontwerp veel rekening gehouden met kantoorruimtes, werkplekken, auditorium, scrumruimtes en andere faciliteiten voor zowel bedrijven als medewerkers van de universiteit en Hanze hogeschool.

Met die focus en voorzien van een opvallende DNA neemt Bytesnet inderdaad wel een bijzondere plek in het Nederlandse datacenterlandschap in.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2018 van ChannelConnect]

Lees het artikel hier in PDF