Nederland-ICT: Hoe passen datacenters in een duurzame economie?

Jeroen van der Tang, manager duurzaamheid Nederland ICT

Voor wie zich bezighoudt met duurzaamheid, staat dit jaar grotendeels in het teken van het Klimaatakkoord. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen maanden onderhandeld over de transitie naar een duurzame economie. Nederland ICT zat namens de ICT-sector aan tafel, vanwege het eigen energiegebruik en de slimme ICT-oplossingen die grote energiebesparing mogelijk maken.

 

Datacenters spelen hierbij een dubbele rol. Aan de ene kant zorgt de transitie naar de cloud dat opslag en processen zich concentreren op één locatie, waardoor er veel effi ciënter met energie wordt omgegaan. Maar doordat de hardware steeds vaker verhuist van het kantoor naar het datacenter, verschuift het energieverbruik van ICT ook van duizenden bedrijven naar de ICT-sector zelf. Datacenters worden zo een steeds relevantere speler op de energiemarkt, met een grote vraag naar duurzame energie.

Tot nu toe slaagde de ICT-sector er in om het energieverbruik stabiel te houden, terwijl het datagebruik exponentieel groeide. De komende jaren dient zich echter een trendbreuk aan. In navolging van Google en Microsoft vestigen zich mogelijk de komende jaren meer hyperscales in Nederland. Dat is goed voor internationale positie van Nederland als ‘dataland’, maar zorgt er wel voor dat het aandeel van de ICT-sector in het totale energieverbruik van Nederland gaat groeien.

Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen voor het stroomnetwerk van de toekomst. Zeker op plekken waar datacenters zich concentreren, moet het net voorbereid zijn op een groeiende vraag. In Amsterdam werd begin dit jaar al gewaarschuwd dat het netwerk tegen zijn maximale capaciteit aanloopt. Als Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters wil blijven, dan moeten we investeren in een slim en stabiel energienetwerk; zowel voor de lokale vraag als voor de inpassing van het sterk groeiende aanbod van duurzame energie.

Een onderbelicht aspect van datacenters is dat ze energie kunnen terugleveren. In het benutten van restwarmte schuilt nog een enorme potentie. Zeker nu de gaskraan in Groningen versneld dichtgaat, zijn de ‘slimme elektrische kachels’ in de datacenters een interessante alternatieve warmtebron. Berenschot heeft dit jaar in opdracht van Nederland ICT en RvO een onderzoek gedaan naar de succesfactoren van de bestaande cases. Om deze optie goed op het vizier te krijgen van de gemeenten, die komende jaren nieuwe warmteplannen gaan maken, worden de datacenterlocaties nu letterlijk op de kaart gezet.

Tot slot is er de duurzaamheid van de servers zelf. Deze worden volgens de ‘Wet van Koomey’ continu effi ciënter en met virtual machines ook steeds optimaler benut. Opvallende conclusie van een recent verschenen studie is dat er in Nederland momenteel meer servers worden afgedankt dan dat er nieuwe worden verkocht. Meer dan de helft blijkt voor hergebruik naar het buitenland te gaan. Zeker met de nieuwe AVG is datasecurity daarbij een belangrijk thema. ITAD-partijen van vendoren en distributeurs hebben dit professioneel geregeld. De overige helft wordt vernietigd. Nederland ICT stuurt aan op vernietiging door een veilige en milieuverantwoorde verwerker die WEEELabEx gecertifi ceerd is. Zo worden waardevolle materialen maximaal teruggewonnen en wordt CO2 bespaart.

En zo kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzame ICT-sector.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2018 van ChannelConnect]

Lees het artikel hier in PDF