CEN/TC 428 verandert van naam

De Europese normcommissie CEN/TC 428 verandert haar naam naar ICT Professionaliteit en Digitale Vaardigheden. CEN/TC 428 wil daarmee uitdragen de groeiende volwassenheid van het ICT-beroep in alle sectoren ondersteunt. Normen dragen hieraan bij, want zij vormen een basis op grond waarvan nationaal en internationaal gehandeld kan worden, zo stelt de hernoemde commissie.

Op Europees niveau worden eenduidige termen en uitgangspunten in CEN/TC 428 vastgesteld. Leden uit alle EU-landen werken hieraan mee, waarbij onderlinge belangen worden afgewogen. Voorheen ontwikkelde de commissie alleen normen rondom het European e-Competence Framework (e-CF). Vanaf nu ontwikkelt zij ook normen rondom digitale ethiek, ICT-kennis, opleidingscurricula, certificering en competentieprofielen. Voorheen heette de normcommissie ‘E-competenties’, maar dit omvatte dus niet het gehele werkveld waar zij zich mee bezig hielden.

Nederlandse normcommissie

De normcommissie ICT Professionaliteit en Digitale Vaardigheden vertegenwoordigt Nederland in de CEN/TC 428. Het oefent directe invloed uit op de Europese normen, die allemaal in Nederland worden overgenomen.

De belangrijkste onderwerpen en normontwikkelingen zijn volgens de commissie nu:
-Definitie, onderhoud en evolutie van digitale professionele competenties in alle sectoren, o.a. rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in de markt zoals security, fintech, cloud, blockchain;
-Interactie met wetgeving en normen ontwikkeld bij ISO; ICT professionele rolprofielen;
-Leidraad voor het omgaan met normen en het beoordelen daarvan;
-Het opstarten van een Body of Knowledge (BoK) voor het ICT-ecosysteem;
-Ontwikkeling van een opleiding en certificeringsmodel gerelateerd aan het competentiemodel e-CF;
-Ontwikkeling van een duurzame ethische gedragscode;

Leden van de normcommissie vertegenwoordigen het belang van hun achterban.