Dynamische tweede editie Datacenter Summit

Afgelopen dinsdag werd op ruim 60 meter hoogte de ChannelConnect Datacenter Summit 2018 gehouden. Deze keer werd de ronde tafel niet in Huis Oudegein gehouden, maar dankzij Alticom in de zendmast van Lopik.

Dit jaar was er voor gekozen naast zes nationale datacenters ook drie andere partijen te vragen. Dat leverde een gemengd gezelschap op, bestaande uit AC Niellsen Data Centers, Alticom, EcoRacks, Serverius, Switch Datacenters, The Green Bay als vertegenwoordigers van de datacentersector. DCSpine, Green ICT Amsterdam en Nederland ICT waren aanwezig om vanuit een ander perspectief te kunnen bijdragen aan de discussie. Vooraf hadden de deelnemers de vier te behandelen thema’s ontvangen. Iedereen wist dat techniek, marketing en commercie, trends en duurzaamheid op de agenda stonden.

ChannelConnect-Datacenter-Summit-Alticom-Toren-Lopik
Alticom toren Lopik

Het gesprek kreeg al snel een eigen dynamiek waardoor de agendavolgorde werd losgelaten. De deelnemers bleken redelijk eensgezind over de betekenis van duurzaamheid. Dat zit inmiddels zo verweven in de daily business van datacenters dat het voor velen niet meer als een los aandachtspunt geldt. Dat was een constatering die niet alleen bij Green ICT Amsterdam en Nederland ICT voor enige positieve verbazing zorgde. AC Niellsen Data Centers en Alticom, die ook vorig jaar op de Datacenter Summit aanwezig waren, merkten op dat het toen nog tot discussie leidde, iets dat nu uitbleef. Of er in een jaar zoveel veranderd was, of dat het kwam door door de andere samenstelling van de deelnemers, bleef een onbeantwoorde vraag.

Wat eveneens compleet andere reacties opriep waren de de onderwerpen Brexit en onderwijs. Het lijkt erop alsof, grotendeels onder de radar, inmiddels een uitstroom van datacenteromzet van Groot Brittannië naar Nederland plaatsvindt. Nederland ICT gaf als verklaring dat na Brexit niet meer aan de GDPR-eisen voldaan kan worden. Andere deelnemers gaven aan dat ondernemers de onzekerheid beu zijn en kiezen voor een toekomstbestendige locatie… en komen dan uit in Nederland.

ChannelConnect-Datacenter-Summit-aanwezigen
Alle aanwezigen tijdens Datacenter Summit 2018

Onderwijs was het andere punt waar unanimiteit heerste. Iedereen liet zich somber uit over de kwaliteit van de instroom. Er waren veel pleidooien voor beter onderwijs en ook het mobiliseren van alle groepen die nu buiten de datacentersector blijven. Hierbij werden expliciet vrouwen en de hoger opgeleide vluchtelingen genoemd. Twee groepen die in menig buurland wel door de datacentersector worden gezien en vice versa. Dat de nood hoog is en de positie van Nederland als datacenterlocatie op het spel staat, werd door iedereen onderschreven.

Ondanks die sombere constatering aan het einde van de bijeenkomst bleek uit de laatste ronde vragen en opmerkingen dat de aanwezigen de sessie zeer op prijs stelden. Meerdere deelnemers noemden los van elkaar de mogelijk met vakgenoten van gedachte te kunnen wisselen en wijzer te worden, zonder dat er verkooppitches werden afgestoken, een bijzonder prettige ervaring.

In het Datacenter en Cloud Dossier dat rond de zomer verschijnt, komt een uitgebreid verslag van het ChannelConnect Datacenter Summit 2018.

ChannelConnect-Datacenter-Summit-Gesprek