Asperitas start business unit voor hergebruik restwarmte

De Haarlemse cleantech specialist Asperitas gaat lopende en nieuwe projecten op het gebied van circulaire energiegroeperen onderbrengen een nieuwe business unit. Asperitas Energy Innovation, AsperitasEI, gaat zich richten op de ontwikkeling van innovatieprojecten rond hergebruik van restwarmte bij datacenters, samen met klanten, partners, energiebedrijven, publieke organisaties en innovatieve cleantech startups.

Immersed Computing

De Immersed Computing technologie van Asperitas heeft sinds de introductie vorig jaar internationaal veel aandacht gekregen. Het grootste Europese congres voor de energie- en utiliteitssector, de EU Utility Week selecteerde Asperitas als innovatieve startup, net als het grootste technologie event van Europa, de Web Summit in Lissabon. Natuur en Milieu gaf de technologie al het Frisse Dingen keurmerk, een initiatief in samenwerking met Stedin en Liander, voor innovatie met impact op toekomst op het gebied van duurzame energievoorziening. Eind 2017 ontving Asperitas ook de Piet de Jong Award van TNO voor cleantech innovatie.

Immersed Computing is een technologie waarbij IT systemen in combinatie met geïntegreerde energie- en netwerkvoorzieningen, worden gekoeld door een watergekoeld oliesysteem door middel van immersie. Dit is het onderdompelen van hardware in olie. Dit leidt volgens de leverancier tot 50% minder energie verbruik, een reductie van het benodigde vloeroppervlak van datacenters tot 1/5 van de ruimte en 98% van de gebruikte energie voor IT kan worden hergebruikt. De oplossing van Asperitas zet elektriciteit om in warm water tot 65 graden Celsius. Daarnaast is Immersed Computing in elk klimaat toepasbaar, geluidloos, en te gebruiken door kleine maar ook de grootste datacenters.

Whitepaper

Met de technologie komen volgens Asperitas ook interessante scenario’s in zicht op het gebied van hergebruik van restwarmte en circulaire datacenters. Asperitas heeft hierover een whitepaper gepresenteerd met de titel “Datacenter van de toekomst”, tijdens het internationale Datacentre Transformation event in Manchester in de zomer van 2017. AsperitasEI zal zich richten op de ontwikkeling en waar mogelijk realisatie van deze scenario’s. Op dit moment zijn er al samenwerkingen met verschillende energieleveranciers waaronder Nuon en publieke organisaties.

De activiteiten van AsperitasEI vallen onder de verantwoordelijkheid van Maikel Bouricius, lid van het management team als Marketing Manager.