De overcapaciteit van je UPS als verdienmodel

In 2023 is de uitstoot van broeikasgassen met 20% afgenomen, komt 20% van de totale opwek van energie uit hernieuwbare energiebronnen als wind, zon en biogas en is ons energieverbruik 20% efficiënter. Met deze doelstellingen verlieten 174 landen in 2015 de klimaatconferentie van Parijs. Voor de jaren 2030 en 2050 gaan deze doelstellingen vanzelfsprekend nog verder. Deze overgang van kolen, gas en nucleaire energie naar hernieuwbare energiebronnen noemen we de energietransitie. Deze transitie levert ons een leefbare, groene planeet op, maar stelt het energienet voor uitdagingen. Uitdagingen waar datacenteroperators met een statische UPS-installatie op in kunnen spelen.

Over zes jaar is de verwachte productie van wind- en zonne-energie in Nederland al vier keer groter dan deze nu is. Dat betekent dat we de doelstellingen voor 2023 waarschijnlijk ruimschoots gaan halen. Deze energiebronnen leveren echter wel turbulentie in de energieproductie op. Immers, als de zon niet schijnt, kun je geen zonne-energie opwekken en als het niet waait ligt de opwek uit wind stil. En hoe hoger het percentage hernieuwbare energie, hoe groter de turbulentie op het energienet.

Balans

Door deze turbulentie wordt het voor TenneT moeilijker om een voorspelling te maken van vraag en aanbod. TenneT is in Nederland verantwoordelijk voor de balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit; zij dienen ervoor te zorgen dat er altijd 50Hz uit ons stopcontact komt. Wanneer de energieproductie het energieverbruik overstijgt, stijgt deze frequentie. Als er meer verbruikt wordt dan er wordt geleverd, gaat de frequentie omlaag. Het balanceren van het energienet wordt voor TenneT zo een steeds grotere uitdaging. Deze uitdaging biedt datacenters echter mogelijkheden: zij kunnen daar door slim gebruik van hun UPS op inspelen.

Datacenteroperators kunnen hun UPS namelijk inzetten op de primaire reservemarkt voor energie. Op het moment dat er een frequentie-onbalans is geeft TenneT een signaal af dat er extra energie opgenomen of terug moet worden geleverd. Daar staat een financiële bijdrage van TenneT tegenover. Zo wordt ongebruikt vermogen van de UPS ingezet om de 50Hz-frequentie in het elektriciteitsnetwerk te handhaven. Daar kunnen datacenters hoge extra inkomsten aan overhouden. Bovendien heeft energie een variabel tarief, afhankelijk van vraag en aanbod. Het merendeel van de tijd is de kostprijs van energie marktconform, maar zo’n 20% van de tijd valt die prijs hoger of lager uit. Dat heeft te maken met de onbalans tussen vraag een aanbod: als er teveel energie op het net is, gaat de prijs omlaag, want de vraag is kleiner dan het aanbod. Deze prijs kan zelfs negatief zijn: afnemers krijgen dan geld toe om energie van het net op te nemen. Datacenters die hun UPS beschikbaar stellen voor opslag en levering van stroom, kunnen zo meehandelen op de energiemarkt.

Overcapaciteit

Hoe dat precies werkt? Iedere UPS heeft een set batterijen. Daarin kan energie worden opgeslagen wanneer de prijs laag is. Deze energie kun je vervolgens bij een prijsstijging voor een hogere prijs terug leveren. Een UPS heeft in feite één kerntaak: een continue perfecte stroom leveren aan bedrijfskritische apparatuur, wat er ook gebeurt. Datacenters die willen profiteren van de reservemarkt, moeten ervoor zorgen dat de aanwezige UPS niet uni-directioneel, maar bi-directioneel werkt: hij moet bedrijfskritische applicaties blijven voeden, maar tegelijkertijd ook de andere kant op kunnen werken.
Alle datacenter UPS-systemen die Eaton levert zijn geschikt voor deze dienst. Door je UPS bi-directioneel te laten werken, creëer je dankzij de overcapaciteiteen extra verdienmodel voor je datacenter. Dankzij deze dienst, die we UPS-as-a-Reserve hebben genoemd, worden datacenters in staat gesteld hun concurrentievermogen te vergroten, door van een noodzakelijke investering een verdienmodel te maken door gebruik te maken van de overcapaciteit van de aanwezige UPS-systemen.