NLDC: Wij zijn steeds meer een partner en facilitator

Gert-Jan Huizer, VP Sales en Paul Driessen, commercial product manager van NLDC

NLDC is de grootste Nederlandse aanbieder van datacenterdiensten, maar dit is nog niet overal bekend. “Klanten vragen om hoogwaardige datacenterdienstverlening in de regio”, aldus VP Sales Gert-Jan Huizer.

 

 

Over de achtergrond van de datacenterdienstverlener en het team is veel te vertellen. VP Sales Gert-Jan Huizer van NLDC beperkt zich daarom tot de hoofdpunten. “We zijn sinds 1 januari 2017 als NLDC actief. Een zelfstandig bedrijf met een volledige focus op de colocatie dienstverlening waar mensen met passie en ambitie en met hart voor de klant en omgeving werken. Naast goede dienstverlening en service zoekt NLDC de samenwerking op met (regionale) partners door met de nieuwste technieken een duurzaam signatuur na te streven. Carrier en cloud neutraal met KPN als sterke moeder op afstand.”

‘ Datacenters kunnen veel duurzamer en groener zijn’

 

NLDC heeft een overzichtelijk portfolio. Het biedt colocatie en connectiviteit. Daarvoor beschikt het over drie datacenters in Amsterdam, drie belang- rijke regionale hotspots en ongeveer 50 medewerkers. NLDC werkt uiteraard ook nog steeds samen met KPN. Voor deze samenwerking geeft Huizer twee logische redenen. “Ten eerste willen we voor de bestaande klanten geen beslommeringen over lopende contracten, tenzij ze zelf aangeven dat ze over willen stappen naar een NLDC-contract. In beide gevallen krijgen bestaande klanten de dienstverlening en service van NLDC. Ten tweede is KPN voor NLDC een belangrijk verkoopkanaal voor het enterprise segment in Nederland. NLDC heeft geen hostingdiensten maar richt zich echt op colocatie-diensten met bijbehorende connectiviteitsbehoefte vanuit zes verschillende locaties met een landelijke spreiding.”

Klantgroepen

NLDC focust zich echter niet uitsluitend op de bovenkant van de markt, hoewel het bedrijf daarin wel sterk aanwezig is. “Natuurlijk zijn we een goede gesprekspartner en leverancier voor Nederlandse enterprise- en overheidsklanten”, aldus Huizer. “We zien daar vaak dat er behoefte en noodzaak bestaat om een deel van het eigen fysieke serverpark te blijven inzetten. Wat deze bedrijven en organisaties zoeken, zijn hybride oplossingen en voor dergelijke complexe vraagstukken bieden we met onze ervaring en spreiding van veelvoudig gecertificeerde datacenters goede oplossingen. Maar het zijn nadrukkelijk niet de enige soort klanten die we bedienen.”

“We zien veel mogelijkheden om klanten die vanuit Amerika of Azië naar Europa komen te faciliteren. Met onze aanwezigheid in de metropool regio Amsterdam, met drie datacenters in Aalsmeer, Almere en Oude Meer, bieden we internationale partijen een prachtige Europese hub rond Amsterdam. Dat is tegelijkertijd een springplank om vanuit Amerika richting Azië door te groeien en vice versa, want Nederland is met name vanuit deze regio goed geconnecteerd met Europa en de rest van de wereld. Een andere groep waar we nog meer voor willen doen, zijn partijen die bijvoorbeeld XaaS of de cloud omarmen of vanuit Nederland hosting- en clouddiensten willen afnemen en van- uit dat uitgangspunt een platform- en connectiviteitsbehoefte hebben.”

‘ We zijn niet in de markt voor gewone hosting-diensten’

Voor de grote internationale partijen is NLDC al een behoorlijk bekende naam. Dat komt vooral doordat die vaak brokers ofwel tussen personen gebruikendie vragen in de markt uitzetten en contacten met potentiële leveranciers onderhouden. Met bijna alle vooraanstaande brokers heeft NLDC vanuit het KPN verleden al goede contacten. Het voordeel van die positie is dat het eigen verkoopteam niet enorm hoeft te groeien om de propositie van NLDC in de wereld bekend te maken.

De derde doelgroep vraagt een geheel andere benadering. “Als NLDC zien wij mogelijkheden in het bieden van onze diensten aan bedrijven die voor de eigen dienstverlening zwaar leunen op colo, cloud en connectiviteit en daarvoor bij voorkeur met nationale of zelfs regionale aanbieders zakendoen. We denken daarbij onder andere aan bedrijven die hosted solutions aanbieden en leveranciers van alle mogelijke cloudgebaseerde diensten”, aldus commercial product manager Paul Driessen van NLDC. Voor die bedrijven wil NLDC de logische aanbieder zijn van carrier, cloud en partner neutrale datacenter diensten en dat ook nog eens vanuit datacenters in de regio zelf. NLDC heeft zich daarmee gepositioneerd als hoogwaardige en scherp geprijsde nationale aanbieder met kennis van de lokale markt.

Regionale samenwerking

In het betoog van Driessen en Huizer komen twee begrippen meerdere keren voor: regionaal en samenwerking. Dat NLDC hier echt aan gecommitteerd is, blijkt bijvoorbeeld uit het antwoord dat Huizer gaf op een vraag over de IT-behoefte van de groep klanten die hosted- of cloudgebaseerde diensten aanbiedt: “We constateren dat er veel belangstelling is in het land bij bedrijven met een stevige IT-behoefte en een hybride component om de colocatie-diensten buiten de metro regio Amsterdam af te nemen. Voor een groot deel van de markt is het namelijk helemaal niet nodig pal bovenop de AMS-IX te zitten en met honderden internationale partijen te peeren. Regionaal aanbod of aanbod dat minder data-intensief is dan bijvoorbeeld streaming video, kan uitstekend vanuit hoogwaardige datacenters in de regio beschikbaar worden gesteld en dat is waar klanten om vragen.”

“Wat we ook zien, is dat er écht heel veel gebeurt in de regio op het terrein van software en dienstontwikkeling. De gesprekken die we in de regio voeren met nieuwe en bestaande IT-ondernemers zijn zeer positief. We groeien met deze groep ook naar een andere manier van zakendoen en dat is dat we dingen samen kunnen en willen doen. Die ontwikkeling is elders in het land sterker dan in het gebied dat we de metro regio Amsterdam noemen”, vult Driessen aan.

‘NLDC zoekt gericht naar partijen in de regio’

Met die kennis gaat NLDC gericht op zoek naar partijen. Omdat de datacenter – dienstverlener zich steeds zichtbaarder verdiept in de regio, de lokale aanwezigheid meer bekendheid geeft en openstaat voor samenwerking, zoeken regionale partijen uit zichzelf vaker contact met de medewerkers van NLDC. Driessen verwacht dat deze opstelling zal leiden tot meerdere IT gebaseerde regionale ecosystemen waar partijen elkaar opzoeken, promoten en versterken. In dat model ziet NLDC zichzelf niet als een traditionele leverancier, maar als partner en facilitator voor de klanten. Daarachter gaat meer schuil dan een slimme marktbenadering. NLDC heeft een duidelijke voorbeeldfunctie en vult die ook actief in. De innige samenwerking met de klanten, partners en leveranciers moet ertoe bijdragen dat de regio’s elkaar verder versterken en beter op de kaart komen te staan.

Verduurzaming

Waar NLDC verder werk van maakt, is duurzaamheid. “We hebben met de datacenters in Almere en Eindhoven technische hoogstandjes neergezet en niet alleen om te laten zien wat mogelijk is. We willen zo ook duidelijk maken hoe wij onze rol zien, nu en in de toekomst. Dat betekent concreet dat we aantonen dat datacenters duurzamer en groener kunnen zijn dan veelal wordt aange- nomen”, stelt Driessen. “Bestaande en beoogde klanten en partners laten we zo zien dat CO2-neutraal opereren en het toepassen van het cradle-to-cradle-principe in datacenters geen abstract theoretisch verhaal is, maar al gewoon in Nederland, juist in de eigen regio, in de praktijk wordt gebracht. Die kennis en inzichten helpen klanten en partners de eigen processen te verduurzamen in de keten waar ze deel van uitmaken. Dat is iets waar iedereen van profiteert.”

Driessen en Huizer zijn zich ervan bewust dat verduurzaming binnen NLDC voortdurend aandacht vergt en de nodige tijd kost. Deze benadering kan dan ook alleen effectief zijn dankzij de inzet en overtuiging van de gehele organisatie. De medewerkers van NLDC worden door zowel Huizer als Driessen op dit punt als een van de grootste assets bestempeld. “Het vergt het nodige van alle collega’s hier, maar we vinden het allemaal belangrijk om daar extra stappen te zetten”, aldus Driessen. “Tegelijkertijd helpt het ons de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten. We worden mede hierdoor steeds meer gezien als een bedrijf waar mensen van vlees en bloed met goede inzet, kennis en verantwoorde toekomstvisie werken. Dat is wat we willen uitstralen omdat we dat ook gewoon zijn.”

Gert-Jan Huizer, VP Sales
Gert-Jan Huizer, VP Sales

Oproep

Dat laatste is meer dan een goede indicatie van waar NLDC voor staat. Het is ook een oproep aan ondernemers met internationale ambities en bedrijven die er bewust voor kiezen de regionale betrokkenheid te houden en uit te bouwen. Zij die bij voorkeur samenwerken met een Nederlandse leverancier van carrier, cloud en partner neutrale datacenterdiensten en samen willen werken om de regio’s te versterken, worden van harte uitgenodigd om met NLDC contact op te nemen en gezamenlijk die klus te klaren.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Datacenter & Cloud Dossier 2017]

Lees het artikel hier in PDF